Verlof meeloopdag/opendag

Verlof voor een meeloopdag/open dag moet minimaal twee weken vooraf ingediend zijn.
U krijgt per e-mail te horen of het verlof al dan niet is toegekend.

LET OP! Geen verlof tijdens toetsweken en/of examens

:
: