Veiligheid in en om de school

Veiligheid in en om de school 

Het Zwin College staat voor goed en thuisnabij onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen in samenhang met de regio West Zeeuws-Vlaanderen. Het Zwin College richt zich daarin op de ontwikkeling van individuele talenten van alle leerlingen binnen een veilige leeromgeving. 

Onze school is een school waar leerlingen en medewerkers zich veilig voelen. Jaarlijks meten wij de beleving van veiligheid onder onze leerlingen en waar nodig passen wij ons beleid daarop aan. In ons Veiligheidsplan  staat beschreven welke activiteiten het Zwin College onderneemt om zorg te dragen voor een veilige leer- en leefomgeving. Daarbij zijn wij zeer alert op pesten, wij voeren hierop actief beleid en hanteren een anti-pestprotocol en er is een anti-pestcoördinator aangesteld. De mentor of docent waar de leerling zich prettig bij voelt is het eerste aanspreekpunt, maar het is ook mogelijk ondersteuning te vragen van de anti-pestcoördinator Mevr. v/d Vijver (vvd@zwincollege.nl). Korte lijnen met ouders/verzorgers zijn hierbij van belang.

Groepsvorming en omgang met elkaar zijn belangrijke aandachtspunten vanaf de eerste week in de brugklas. Daarom besteden we veel aandacht aan het veilig en verstandig gebruiken van social media. In de brugklas volgen de kinderen bij de mentor de ZwIN-module Media(v)aardig. In klas 2 volgen de leerlingen de ZwIN-module Social Media 2.0. In klas 1 en 2 wordt zo een sterke basis gelegd voor aardig (online) omgaan met elkaar én leerlingen bewust te maken van de negatieve kanten van social media. Meer informatie over het vak ZwIN vind je onder het tabblad ZwIN 

‘Sexting’, ‘shame sexting’, sextortion’ Waar hebben we het over?

  • ‘Sexting’: het sturen van seksueel getinte berichten of pikante foto’s of video’s.
  • ‘Shame sexting’: het ongewenst online verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal met als doel de afgebeelde persoon aan de schandpaal te nagelen.
  • ‘Sextortion’ (onder dwang seksuele gunsten afpersen).

Dit zijn grensoverschrijdende handelingen. De reden waarom iemand seksuele foto’s van zichzelf maakt en verstuurt is divers. Vaak is afpersing/bedreiging hiervoor de oorzaak. Dat maakt het ook zo zorgelijk. Wanneer dit jou overkomt ben je verdrietig, boos en durf je nauwelijks anderen onder ogen te komen. Veel slachtoffers krijgen te maken met een sterk negatief groepsproces waarin hard geoordeeld wordt: had je maar niet zo stom moeten zijn. Dat voelt heel onveilig. Slachtoffers kunnen juist nu wel wat steun van leeftijdgenoten gebruiken. Meer informatie hierover is te vinden op: https://www.vraaghetdepolitie.nl/dwang-en-seks/naaktfotos-en-filmpjes