VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Algemene informatie
Na de brugklas volgen BK-leerlingen nóg een algemeen jaar. In de tweede klas BK krijgen leerlingen op diverse manieren informatie en praktische vaardigheden aangeboden om in het derde leerjaar een profiel te kunnen starten met een bepaald profiel. 

Profielen
Het Profiel Vakmanschapsroute word apart toegelicht.

Dienstverlening & Producten
 
Staat symbool voor de brede wereld van arbeid en beroep. 
 
De leerling van nu leert in de 21e eeuw. Deze eeuw vol ontwikkelingen vraagt om veel verschillende vaardigheden om leerlingen voor te bereiden op onze snel veranderende maatschappij. De technologie ontwikkelt zich snel; de beschikbaarheid van internet, computers, telefoons en tablets heeft een grote impact op onze samenleving en op de manier van leren op school. Om leerlingen goed voor te bereiden op de eisen van de moderne maatschappij moeten ze over 21e eeuw vaardigheden beschikken

 Gerelateerde afbeelding
 
Vaardigheden als kritisch denken, probleem oplossen, creativiteit, flexibiliteit, duurzaamheid, communiceren en samenwerken zijn belangrijke onderdelen van D&P. Het biedt leerlingen de mogelijkheid zich breed te oriënteren. D&P gaat niet primair uit van de behoeften van de arbeidsmarkt maar van de loopbaan vragen van leerlingen. Het is dus niet beroepsgericht maar loopbaangericht. Zij zijn daardoor beter in staat zelfsturing te (blijven) geven aan hun loopbaan en een bewuste keuze gemaakt kan worden voor een vervolgopleiding. 

Tijdens de opleiding worden daarom kennis, vaardigheden en houdingen aangeleerd die in alle soorten werk nodig zijn. Het gaat om kennis en vaardigheden op het gebied van (maatschappelijk verantwoord) ondernemen, commercieel handelen, duurzaamheid, (Multi-)mediale vaardigheden, probleemoplossend handelen en communicatie. 
                                                                                                       

Leuke activiteiten waaraan je kunt deelnemen in VMBO BK: 

  • Survival in de Ardennen ( BK2) 
  • Excursie naar Amsterdam ( BK2)  
  • Excursie naar Rotterdam ( BK3)  
  • CKV-dag Oostburg ( BK3)  
  • Excursie Parijs ( BK4) 
  • Bedrijfsbezoeken 
  • Culturele activiteiten ( films en voorstellingen)


De leerling in beeld 
De kracht van onze BK-afdeling ligt in het feit dat uw zoon/dochter bij ons in beeld is. Door het werken met een beperkt aantal docenten, een zeer goed ontwikkeld zorgsysteem en een onderwijssysteem dat leerlingen aanspreekt, zien wij wat leerlingen kunnen. Daar wij met kleinere groepen werken, kunnen wij uit leerlingen halen wat andere scholen niet lukt.