VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Algemene informatie
Na de brugklas volgen BK-leerlingen nóg een algemeen jaar. In de tweede klas BK krijgen leerlingen op diverse manieren informatie en praktische vaardigheden aangeboden om in het derde leerjaar een profiel te kunnen starten met een bepaald profiel. 

Profielen


Vakmanschapsroute 
De vakmanschapsroute techniek is een speciale samenwerking met mbo-school Scalda voor vmbo leerlingen die in de derde klas een technische richting kiezen. Bijzonder is dat de praktijkvakken in één keer naadloos doorlopen van vmbo naar mbo. We vertellen je er graag alles over.

De vakmanschapsroute (vkr) is een praktische route waarbij de leerling die interesse in techniek of ICT heeft zich volledig kan uitleven. Gedurende het 3de leerjaar oriënteert de leerling zich tijdens korte modules op alle mogelijke technische en ICT gerelateerde uitstroomrichtingen, zoals elektrotechniek, installatietechniek, bouwtechniek, voertuigentechniek, metaaltechniek en ICT. Tijdens elke module komen verschillende onderwerpen van die richting aan bod. Het gaat dan vooral over hoe je een opdracht aanpakt, waar moet je beginnen, wat heb je nodig, hoe werk je samen, ed. 

Zo ontdek je welke techniekrichting echt helemaal bij jou past! 

Na deze kennismaking kan jij je gedurende de verdiepingsmodule storten in de richting van jouw keuze om te kijken of dit echt de passie oproept die werken leuk maakt. Een twee weken durende stage zal eveneens bijdragen aan een goed beroepsbeeld en hopelijk leuke ervaring, zodat de keuze voor jouw vervolgrichting in leerjaar 4, goed gemotiveerd genomen kan worden. 

Kortom, ben jij iemand die zin heeft om een game vorm te geven, een groepenkast op te hangen, het uitlaatsysteem te vervangen, een cv-installatie na te kijken, een schuurtje te metselen of gaat je hart sneller kloppen als je met een draaibank bezig bent…. Dan is de VKR echt iets voor jou! 

Deze route gaat dus automatisch verder op je vervolgopleiding na het Zwin. Je krijgt dus op het Zwin een doorstroomverklaring die toegang geeft tot een niveau 2 of niveau 3 opleiding. Je kunt zelfs als zeer goede basis leerling sneller doorstromen naar een niveau 3 opleiding. 
                                                                        

Dienstverlening & Producten
 
Staat symbool voor de brede wereld van arbeid en beroep. 
 
De leerling van nu leert in de 21e eeuw. Deze eeuw vol ontwikkelingen vraagt om veel verschillende vaardigheden om leerlingen voor te bereiden op onze snel veranderende maatschappij. De technologie ontwikkelt zich snel; de beschikbaarheid van internet, computers, telefoons en tablets heeft een grote impact op onze samenleving en op de manier van leren op school. Om leerlingen goed voor te bereiden op de eisen van de moderne maatschappij moeten ze over 21e eeuw vaardigheden beschikken

 
Vaardigheden als kritisch denken, probleem oplossen, creativiteit, flexibiliteit, duurzaamheid, communiceren en samenwerken zijn belangrijke onderdelen van D&P. Het biedt leerlingen de mogelijkheid zich breed te oriënteren. D&P gaat niet primair uit van de behoeften van de arbeidsmarkt maar van de loopbaan vragen van leerlingen. Het is dus niet beroepsgericht maar loopbaangericht. Zij zijn daardoor beter in staat zelfsturing te (blijven) geven aan hun loopbaan en een bewuste keuze gemaakt kan worden voor een vervolgopleiding. 

Tijdens de opleiding worden daarom kennis, vaardigheden en houdingen aangeleerd die in alle soorten werk nodig zijn. Het gaat om kennis en vaardigheden op het gebied van (maatschappelijk verantwoord) ondernemen, commercieel handelen, duurzaamheid, (Multi-)mediale vaardigheden, probleemoplossend handelen en communicatie. 
                                                                                                       

In VMBO BK kun je deelnemen aan leuke activiteiten zoals onder andere: 

  • Survival in de Ardennen ( BK2) 
  • Bedrijfsbezoeken 
  • Culturele activiteiten 

Jaarlijks worden de activiteiten vastgesteld.


De leerling in beeld 
De kracht van onze BK-afdeling ligt in het feit dat uw zoon/dochter bij ons in beeld is. Door het werken met een beperkt aantal docenten, een zeer goed ontwikkeld zorgsysteem en een onderwijssysteem dat leerlingen aanspreekt, zien wij wat leerlingen kunnen. Daar wij met kleinere groepen werken, kunnen wij uit leerlingen halen wat andere scholen niet lukt.