Vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Algemene informatie
Na de brugklas volgen BK-leerlingen nóg een algemeen jaar. In de tweede klas BK krijgen leerlingen op diverse manieren informatie en praktische vaardigheden aangeboden om in het derde leerjaar een profiel te kunnen starten met een bepaald profiel. 
Profiel Dienstverlening & Producten
Profiel Vakmanschapsroute techniek
                                                                                                       

In VMBO BK kun je deelnemen aan leuke activiteiten zoals onder andere: 

  • Survival in de Ardennen ( BK2) 
  • Bedrijfsbezoeken 
  • Culturele activiteiten 

Jaarlijks worden de activiteiten vastgesteld.


De leerling in beeld 
De kracht van onze BK-afdeling ligt in het feit dat uw zoon/dochter bij ons in beeld is. Door het werken met een beperkt aantal docenten, een zeer goed ontwikkeld zorgsysteem en een onderwijssysteem dat leerlingen aanspreekt, zien wij wat leerlingen kunnen. Daar wij met kleinere groepen werken, kunnen wij uit leerlingen halen wat andere scholen niet lukt.