LOB/Decanaat

Leerlingen moeten gedurende hun hele schoolloopbaan belangrijke keuzes maken: voor een opleiding of leerweg, voor een sector of zowel in vmbo als in havo/vwo: profielen, voor een vervolgstudie of beroep. De studieloopbaanbegeleider (decaan) helpt de leerlingen samen met de mentoren, in het keuzeproces. Bijvoorbeeld door de leerlingen te leren nadenken over hun sterke en zwakke kanten. Wat wil ik? Wat kan ik? Wat vind ik leuk? Waar voel ik me bij thuis?

De studieloopbaanbegeleider zorgt voor informatie over studie- en beroepskeuze, informeert en adviseert leerlingen en hun ouders over vervolgopleidingen. Daarbij beschikt de school over een documentatiecentrum met allerhande informatie over studies en beroepen. Ook organiseert de school stages en excursies, waarmee leerlingen zich op een toekomstig beroep kunnen oriënteren. De studieloopbaanbegeleider is voor het vmbo basis en kader dhr. D. Willemsen, voor vmbo tl mevr. R. van Oostenbrugge en voor havo/vwo dhr. C.A.J.P. de Smit.
                                                                            Afbeeldingsresultaat voor wat kan ik! wat wil ik! wat vind ik leuk!
Hieronder vind u de link naar het Decanenweb-studiekeuzebegeleiding voor leerlingen:

https://zwincollege.dedecaan.net/