DOORSTROOMREGELING

VKR-Techniek: doorstroomregeling van leerjaar 2 VKR naar leerjaar 3 VKR (oftewel van leerjaar 4 vmbo naar leerjaar 1 mbo). Basisberoepsleerlingen hebben toegang tot niveau 2 MBO, kaderleerleerlingen hebben recht op een instroomniveau 3/4.

2020-2021

Je mag doorstromen naar leerjaar 5 (het 3e leerjaar in de VKR) als:

  1. je in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde (gemiddelde SE en CSE), maatschappijleer (SE)* én het praktijkvak (gemiddelde van de 4 modules) maximaal één vijf hebt en voor de rest allemaal minimaal een zes hebt gehaald.

                Let op:

  • Het gemiddelde praktijkvakcijfer telt dubbel.

         -      Heb je twee vijven of één vier dan moet je voor een ander vak minimaal één zeven
                         hebben. Er mag geen drie voorkomen als eindcijfer voor een vak.

  1. je voor Nederlands minimaal een vijf hebt;
  2. L.O. en CKV beide minimaal voldoende zijn;
  3. je het LOB-portfolio en het Technisch portfolio beide minimaal met een voldoende hebt
           afgerond;
  4. je de Rekentoets hebt gemaakt;
  5. overig**

 

Indien een leerling niet aan de doorstroomregeling voldoet, wordt deze leerling door het docententeam aanwezig binnen de verificatievergadering besproken. Er wordt een bindend doorstroomadvies gegeven.

 

*   Op het Lodewijk College locatie Oude Vaart moet Maatschappijleer minimaal met een voldoende zijn afgesloten.

** Aan de schooleigen afspraken m.b.t. de Maatschappelijke Stage (MaS) moet zijn voldaan.