DOORSTROOMREGELING

VKR-Techniek: doorstroomregeling van VKR2 (leerjaar 4 vmbo) naar VKR3 (leerjaar 1 mbo)

2022-2023

 Je mag doorstromen naar leerjaar 5 (het 3e leerjaar in de VKR) als:

 1. je in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde (gemiddelde SE en CSE), maatschappijleer (SE) én het praktijkvak (gemiddelde van de 4 modules) maximaal één vijf hebt en voor de rest allemaal minimaal een zes hebt gehaald.
  Let op:
  - Het gemiddelde praktijkvakcijfer telt dubbel, dus een vijf voor het praktijkvak telt voor twee vijven!
  - Heb je twee vijven of één vier dan moet je voor een ander vak minimaal één zeven hebben. Er mag géén cijfer drie voorkomen als eindcijfer voor een vak.

 2. je voor Nederlands minimaal een vijf hebt;
 3. L.O. en CKV beide minimaal voldoende zijn afgerond;
 4. je het LOB-portfolio en het Techniekportfolio beide minimaal met een voldoende hebt afgerond;
 5. overig*

Let op: de verplichte 5,5 gemiddeld telt voor de doorstroming VKR niet mee.

*Aan de schooleigen afspraken m.b.t. de Maatschappelijke Stage (MaS) moet zijn voldaan.
Op het Lodewijk College dient het vak Mens & Religie met een voldoende te worden afgesloten, maar dit cijfer telt niet mee als Doorstroomnorm.