ZwIN

Het vak Zw IN

Waarom krijgen leerlingen het vak ZwIN?

ZwIN is ons eigen vak maar wat doen we daar precies?
Op het Zwin College krijgen leerlingen ‘gewone’ vakken zoals Nederlands, Engels, geschiedenis en wiskunde . De kennis van die vakken hebben kinderen nodig voor een goede aansluiting op een vervolgopleiding na de middelbare school.

In onze snel veranderende samenleving is kennis echter niet genoeg. Ontdekken waar je goed in bent, wat je graag doet en wat je (later) wil is voor kinderen minstens zo belangrijk. Brede vaardigheden zijn daarbij van groot belang. Kinderen moeten bijvoorbeeld goed kunnen omgaan met de computerprogramma’s die op school veel gebruikt worden, verstandig omgaan met social media, over voldoende vaardigheden beschikken om het leren goed aan te pakken, kunnen samenwerken met anderen, plannen en presenteren. Voor die dingen is het vak ZwIN!

Hoe is het vak ZwIN opgezet?

Het vak ZwIN bestaat uit modules van 5-6 weken, waarin er gewerkt wordt rond een bepaald onderwerp.  Door de manier waarop de leerlingen met de opdrachten aan de slag gaan komen verschillende vaardigheden aan bod.
De modules zijn onderverdeeld in een mentordeel en een keuzedeel.
Bij de mentor werken leerlingen in hun eigen klas aan de zogenoemde mentormodules, aan onderwerpen die wij voor alle leerlingen belangrijk vinden.
Leerlingen kiezen daarnaast 6 keuzemodules uit verschillende thema’s. Bij de keuzemodules werken leerlingen van één jaarlaag uit verschillende klassen door elkaar. 

Voor de mentor- en keuzemodules die in het schooljaar 2023-2024 worden aangeboden klik hier .

Waar mogelijk zoeken we aansluiting bij de omgeving buiten de school. In onze eigen regio valt immers ook veel te leren en het geeft leerlingen een beeld van het werk waarin ze later terecht kunnen komen.

Omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen in die vaardigheden hun eigen ontwikkeling doormaken krijgen leerlingen géén cijfer voor dit vak maar een beoordeling (o/v/g). Die beoordeling moet weliswaar voldoende zijn maar als een kind gewoon zijn of haar best doet en lekker meedoet is dat genoeg!

Hoe is het vak ZwIN georganiseerd?

Het vak ZwIN krijgen leerlingen in klas 1 en klas 2 en 5 lesuren per week. Modules duren 5-6 weken en in die periode werken leerlingen naar een eindproduct toe.

De mentormodules worden gegeven door de mentor in de eigen klas, 2 lesuren per week.

De keuzemodules worden gegeven door docenten die dat doen vanuit hun eigen passie en/of fascinatie. Leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar informatie over de verschillende modules waarna ze 6 modules en 2 reservemodules kiezen. Daarbij geldt één belangrijke voorwaarde: leerlingen moeten modules kiezen uit tenminste 3 verschillende thema’s. Zo hebben leerlingen voldoende ruimte om modules te kiezen die ze leuk vinden maar worden ook gestimuleerd om nieuwe onderwerpen te ontdekken

Bij iedere module hoort een eindproduct wat gepresenteerd wordt. Benieuwd naar het werk van leerlingen? Klik hier. 

Meer informatie over het keuzeproces ziet u in de volgende video .