Dyscalculie & Dyslexie

Dyscalculie- & Dyslexiebegeleiding:

Alle leerlingen met een dyscalculie- of dyslexieverklaring bij wie de basisschool heeft geconstateerd dat er sprake is van dyscalculie/dyslexie of waar een vermoeden is van dyscalculie of dyslexie, krijgen een dyscalculie-/dyslexiepas waarop staat welke hulpmiddelen zij nodig hebben bij de diverse vakken. Daarbij valt bij zowel dyscalculie als dyslexie te denken aan extra tijd bij toetsen. Bij dyscalculie valt ook te denken aan het uitgebreider gebruiken van de rekenmachine en de rekenkaart. Verder krijgen de leerlingen met dyslexie 1 uur in de week extra begeleiding.

Na de brugklas behouden de leerlingen met een dyscalculie- of dyslexieverklaring sowieso hun pas met bijbehorende faciliteiten. Voor de overige leerlingen wordt door de ouders in overleg met de dyscalculie-/dyslexiecoach bekeken of er een dyscalculie- of dyslexieonderzoek moet plaatsvinden zodat ook zij, indien nodig, een verklaring krijgen.
De dyscalculiecoach is mevr. T.A.H. Westerweele en de dyslexiecoach is mevr. M. Roose.

            Afbeeldingsresultaat voor plaatjes dyscalculie                                                               Afbeeldingsresultaat voor plaatjes dyslexie en dyscalculie