Extra taal- en rekenondersteuning

Extra taal- en rekenondersteuning:

Leerlingen die moeite hebben met spelling , begrijpend lezen  en rekenen krijgen gedurende een aantal weken extra ondersteuning. Aan de hand van de gegevens van de basisschool en het resultaat van toetsen die in het begin van het schooljaar worden afgenomen, wordt bepaald wie hiervoor in aanmerking komt. Voor leerlingen van de VMBO BK klassen zal er wekelijks een les rekenen ingeroosterd worden.