Extra taal- en rekenondersteuning

Extra taal- en rekenondersteuning:

Voor leerlingen van vmbo BK 1 en 2 is er wekelijks extra aandacht voor taal en rekenen tijdens de multi-uren/studielessen.