Bevorderingsnormen van klas 2 naar klas 3

Klas 2 vmbo-b/k naar klas 3 vmbo-b

Bevorderen:

 • Minder dan 4 tekorten
 • 35 punten of meer op de volgende vakken Ne, En, wi, NaskTech, mens en maatschappij, mens en natuur
 • Handelingsdelen voldoende

Bespreken:

 • Bij 4 of meer tekorten
 • Bij minder dan 35 punten op de volgende vakken: Ne, En, wi, NaskTech, M&M, M&N
 • Handelingsdelen voldoende

 

Klas 2 vmbo-b/k naar klas 3 vmbo-k

Bevorderen:

 • Minder dan 3 tekorten
 • 41 punten of meer in de 6 vakken Ne, En, wi, NaskTech, mens en natuur, mens en maatschappij
 • Minimaal een 6,5 voor Ne en En
 • Handelingsdelen voldoende

 

Verder geldt voor:
D&P:

 • Minimaal een 6,5 (niet afgeronde eindcijfers) voor de gekozen 2 vakken: wiskunde, mens en maatschappij of mens en natuur

VKR:

 • Minimaal een 6,5 (niet afgeronde eindcijfer) voor wi en NaskTech

 

Bespreken bij één van onderstaande gevallen:

 • 40 punten in de 6 genoemde vakken: Ne, En, wi, NaskTech, mens en natuur, mens en maatschappij
 • 3 tekorten
 • Voor Ne, En: niet afgeronde eindcijfer tussen 6,0 - 6,5
 • Handelingsdelen voldoende

Afwijzen K3 bij één van onderstaande gevallen:

 • Meer dan 3 tekorten
 • 39 punten of minder in de 6 genoemde vakken: Ne, En, wi, NaskTech, mens en natuur, mens en maatschappij
 • Handelingsdelen onvoldoende

 

Klas 2 vmbo-t naar klas 3 vmbo-t
Bevorderen:

 • Minder dan 4 tekorten
 • Minimaal 54(60) punten in de volgende negen(tien) vakken: Ne, En, Du, wi, na, bi gs, ak, ec, (fa)
 • Handelingsdelen voldoende

Bespreken:

 • Bij 4 tekorten voor de genoemde vakken
 • Bij 53 punten (59)

Afwijzen bij één van onderstaande gevallen:

 • Bij meer dan 4 tekorten dan wel minder dan 53(58) punten voor de genoemde vakken
 • Bij 53(59) punten
 • Handelingsdelen onvoldoende

 

Klas 2 havo naar klas 3 havo

Bevorderen:

 • Minder dan 3 tekorten
 • 67 punten of meer in de 11 vakken Ne, En, Fa, Du, gs, ak, wi, na, bi, bv en lo
 • Handelingsdelen voldoende

Afwijzen bij één van onderstaande gevallen:

 • Meer dan 3 tekorten
 • 63 punten of minder in de 11 bovengenoemde vakken
 • Handelingsdelen onvoldoende

 

Klas 2 vwo naar klas 3 vwo

Bevorderen:

 • Minder dan 3 tekorten
 • 67(73) punten in de 11(12) Ne, En, Fa, Du, gs, ak, wi, na, bi, bv en lo (Latijn/Grieks)
 • Handelingsdelen voldoende

Afwijzen bij één van onderstaande gevallen:

 • Meer dan 3 tekorten
 • 63(69) punten of minder in de 11(12) bovengenoemde vakken. De tussen haakjes vermelde getallen gelden voor de leerlingen die Latijn/Grieks volgen.
 • Handelingsdelen onvoldoende