Bevorderingsnormen van klas 2 naar klas 3

Voor alle klassen geldt dat leerlingen met extra ondersteuning (uitgezonderd dyslexie en dyscalculie) bespreekgeval zijn. 

 

Klas 2 VMBO-B/K naar klas 3 VMBO-B  
Bevorderen:  

 • minder dan 8 tekorten
 • minimaal een voldoende voor het gekozen profiel (PPO-vak) 

Bespreken: bij 8 of meer tekorten 

 

Klas 2 VMBO-B/K naar klas 3 VMBO-K  
Bevorderen:  

 • minder dan 4 tekorten
 • 54 punten of meer in de 8  vakken Ne, En, wi, na, bi, gsakec
 • minimaal een 6,5 voor Ne en En  

Verder geldt voor: 

D&P: 

 • minimaal een 7,0 (niet afgeronde eindcijfer) voor de gekozen 2 vakken (wiec of bi) 
 • V of G voor het gekozen profielvak (PPO-vak) 

  VKR: 

  • minimaal een 7,0 (niet afgeronde eindcijfer) voor wi en na  
  • V of G voor het gekozen profielvak (PPO-vak)

   

  Bespreken bij één van onderstaande gevallen:  

  • 53 punten in de 8 genoemde vakken 
  • 4 tekorten 

  Afwijzen bij één van onderstaande gevallen 

  • meer dan 4 tekorten 
  • 52 punten of minder in de 8 genoemde vakken 

    

   Klas 2 VMBO-T naar klas 3 VMBO-T 
   Bevorderen: 

   • minder dan 4 tekorten 
   • minimaal 60 punten in de volgende tien vakken : Ne, En, Du, wi, na, bi gsakec, fa/tn 

   Afwijzen bij één van onderstaande gevallen: 

   • bij meer dan 4 tekorten dan wel minder dan 59 punten voor de genoemde vakken 
   • bij 59 punten beslist de docentenvergadering bij meerderheid. 

   Alle leerlingen met extra ondersteuning zijn bespreekgeval. 

    

   Klas 2 HAVO naar klas 3 HAVO 
   Bevorderen:  

   • minder dan 3 tekorten 
   • 67 punten of meer in de 11 vakken Ne, En, Fa, Du, gsak,wi, na, bi, bv en lo 

   Afwijzen bij één van onderstaande gevallen 

   • meer dan 3 tekorten 
   • 63 punten of minder in de 11 bovengenoemde vakken

    

   Klas 2 VWO naar klas 3 VWO 

   Bevorderen:  

   • minder dan 3 tekorten 
   • 67(73) punten in de 11(12) Ne, En, Fa, Du, gsak, wi, na, bi, bv en lo (Latijn) 

   Afwijzen bij één van onderstaande gevallen 

   • meer dan 3 tekorten 
   • 63(69) punten of minder in de 11(12) bovengenoemde vakken 
    De tussen haakjes vermelde getallen gelden voor de leerlingen die Latijn volgen.