Bevorderingsnormen van klas 2 naar klas 3

Klas 2 VMBO-B/K naar klas 3 VMBO-B

Bevorderen:

 • minder dan 4 tekorten
 • 35 punten of meer op de volgende vakken Ne, En, wi, nasktech, mens en maatschappij, mens
                en natuur
 • handelingsdelen voldoende

Bespreken:

 • bij 4 of meer tekorten
 • bij minder dan 35 punten op de volgende vakken: Ne, En, wi, nasktech, M&M, M&N
 • handelingsdelen voldoende

 

Klas 2 VMBO-B/K naar klas 3 VMBO-K

Bevorderen:

 • minder dan 3 tekorten
 • 41 punten of meer in de 6 vakken Ne, En, wi, nasktech, mens en natuur, mens en
                maatschappij
 • minimaal een 6,5 voor Ne en En
 • handelingsdelen voldoende

 

 

Verder geldt voor:
D&P:
    • minimaal een 6,5 (niet afgeronde eindcijfer) voor de gekozen 2 vakken wi en mens en
       maatschappij of mens en natuur

VKR:

 • minimaal een 6,5 (niet afgeronde eindcijfer) voor wi en nasktech

 

Bespreken bij één van onderstaande gevallen:

 • 40 punten in de 6 genoemde vakken: Ne, En, wi, nasktech, mens en natuur, mens en
  maatschappij
      • 3 tekorten
 • voor Ne, En: niet afgeronde eindcijfer tussen 6,0-6,5
 • handelingsdelen voldoende

Afwijzen K3 bij één van onderstaande gevallen:

 • meer dan 3 tekorten
 • 39 punten of minder in de 6 genoemde vakken: Ne, En, wi, nasktech, mens en natuur, mens en
  maatschappij
 • handelingsdelen onvoldoende

 

Klas 2 VMBO-T naar klas 3 VMBO-T
Bevorderen:

 • minder dan 4 tekorten
 • minimaal 54 (60) punten in de volgende negen (tien) vakken : Ne, En, Du, wi, na, bi gs, ak, ec,
  (fa)
 • handelingsdelen voldoende

Afwijzen bij één van onderstaande gevallen:

 • bij meer dan 4 tekorten dan wel minder dan 53 (58) punten voor de genoemde vakken
 • bij 53 (59) punten beslist de docentenvergadering bij meerderheid.
 • handelingsdelen onvoldoende

 

Klas 2 HAVO naar klas 3 HAVO

Bevorderen:

 • minder dan 3 tekorten
 • 67 punten of meer in de 11 vakken Ne, En, Fa, Du, gs, ak,wi, na, bi, bv en lo
 • handelingsdelen voldoende

Afwijzen bij één van onderstaande gevallen:

 • meer dan 3 tekorten
 • 63 punten of minder in de 11 bovengenoemde vakken
 • handelingsdelen onvoldoende

 

Klas 2 VWO naar klas 3 VWO

Bevorderen:

 • minder dan 3 tekorten
 • 67(73) punten in de 11(12) Ne, En, Fa, Du, gs, ak, wi, na, bi, bv en lo (Latijn/Grieks)
 • handelingsdelen voldoende

Afwijzen bij één van onderstaande gevallen:

 • meer dan 3 tekorten
 • 63(69) punten of minder in de 11(12) bovengenoemde vakken
  De tussen haakjes vermelde getallen gelden voor de leerlingen die Latijn/Grieks volgen.
 • handelingsdelen onvoldoende