Bevorderingsnormen van klas 2 naar klas 3

Klas 2 VMBO-B/K naar klas 3 VMBO-B 
Bevorderen:

 • minder dan 8 tekorten 
 • minimaal een voldoende voor het gekozen profiel (PPO-vak)
 • handelingsdelen voldoende

Bespreken: bij 8 of meer tekorten en handelingsdelen voldoende

 

Klas 2 VMBO-B/K naar klas 3 VMBO-K 
Bevorderen:

 • minder dan 4 tekorten
 • 40 punten of meer in de 6 vakken Ne, En, wi, nasktech, mens en natuur, mens en maatschappij
 • minimaal een 6,5 voor Ne en En
 • handelingsdelen voldoende

 

Verder geldt voor:

D&P:

 • minimaal een 7,0 (niet afgeronde eindcijfer) voor de gekozen 2 vakken wiskunde en mens en maatschappij of mens en natuur)
 • V of G voor het gekozen profielvak (PPO-vak)

VKR:

 • minimaal een 7,0 (niet afgeronde eindcijfer) voor wiskunde en nasktech
 • V of G voor het gekozen profielvak (PPO-vak)

 

Bespreken bij één van onderstaande gevallen:

 • 39 punten in de 6 genoemde vakken
 • 4 tekorten
 • handelingsdelen voldoende

Afwijzen bij één van onderstaande gevallen:

 • meer dan 4 tekorten
 • 38 punten of minder in de 6 genoemde vakken
 • handelingsdelen onvoldoende

 

Klas 2 VMBO-T naar klas 3 VMBO-T
Bevorderen:

·         minder dan 4 tekorten

·         minimaal 54(60) punten in de volgende negen(tien) vakken : Ne, En, Du, wi, na, bi gs, ak, ec, (fa)

·         handelingsdelen voldoende

Afwijzen bij één van onderstaande gevallen:

·         bij meer dan 4 tekorten dan wel minder dan 53(58) punten voor de genoemde vakken

·         bij 53(59) punten beslist de docentenvergadering bij meerderheid.

·         handelingsdelen onvoldoende

 

Klas 2 HAVO naar klas 3 HAVO
Bevorderen:

·         minder dan 3 tekorten

·         67 punten of meer in de 11 vakken Ne, En, Fa, Du, gs, ak,wi, na, bi, bv en lo

·         handelingsdelen voldoende

Afwijzen bij één van onderstaande gevallen:

·         meer dan 3 tekorten

·         63 punten of minder in de 11 bovengenoemde vakken

·         handelingsdelen onvoldoende

 

Klas 2 VWO naar klas 3 VWO
Bevorderen:

·         minder dan 3 tekorten

·         67(73) punten in de 11(12) Ne, En, Fa, Du, gs, ak, wi, na, bi, bv en lo (Latijn)

·         handelingsdelen voldoende

Afwijzen bij één van onderstaande gevallen:

·         meer dan 3 tekorten

·         63(69) punten of minder in de 11(12) bovengenoemde vakken
De tussen haakjes vermelde getallen gelden voor de leerlingen die Latijn volgen.

·         handelingsdelen onvoldoende