Bevorderingsnormen van brugklas naar klas 2

Voor alle klassen geldt dat leerlingen met extra ondersteuning (uitgezonderd dyslexie en dyscalculie) bespreekgeval zijn. 

 

Brugklas 1 VMBO-B/K naar klas 2 VMBO-B/K 
Bevorderen:  

 • minder dan 6 tekorten 
 • handelingsdelen voldoende 

Bespreken:  

 • bij 6 of meer tekorten
 • handelingsdelen voldoende 

   

  Brugklas 1 VMBO-B/K naar klas 2 VMBO-TL 
  Bevorderen:  

  • minder dan 2 tekorten 
  • 47 punten of meer voor de vakken Ne, En, winasktech, mens en natuur, mens en maatschappij 
  • handelingsdelen voldoende 

   Afwijzen bij één van onderstaande gevallen:  

   • meer dan 2 tekorten 
   • 45 punten of minder in de 6 bovengenoemde vakken 
   • handelingsdelen onvoldoende 

    

   Brugklas VMBO-T/HAVO naar klas 2 VMBO-TL 
   Bevorderen:  

   • minder dan 4 tekorten 
   • 42 punten of meer in de vakken Ne, En, Fa, gsak, wi en bi 
   • handelingsdelen voldoende 

   Afwijzen bij één van onderstaande gevallen 

   • meer dan 4 tekorten 
   • 39 punten of minder in de 7 bovengenoemde vakken 
   • handelingsdelen onvoldoende 

    

   Brugklas VMBO-T/HAVO naar klas 2 HAVO 
   Bevorderen:  

   • minder dan 2 tekorten 
   • 52 punten of meer in de vakken Ne, En, Fa, gs, akwi en bi 
   • handelingsdelen voldoende 

   Afwijzen bij één van onderstaande gevallen: 

   • meer dan 2 tekorten 
   • 50 punten of minder in de 7 bovengenoemde vakken 
   • handelingsdelen onvoldoende 

    

   Brugklas HAVO/VWO naar klas 2 HAVO 
   Bevorderen:  

   • minder dan 3 tekorten 
   • 42 punten of meer in de vakken Ne, En, Fa, gsakwi en bi 
   • handelingsdelen voldoende 

   Afwijzen bij één van onderstaande gevallen: 

   • meer dan 3 tekorten
   • 40 punten of minder in de 7 bovengenoemde vakken 
   • handelingsdelen onvoldoende 

     

    Brugklas HAVO/VWO naar klas 2 VWO 
    Bevorderen:  

    • minder dan 2 tekorten
    • 53 punten of meer in de vakken Ne, En, Fa, gsakwi en bi 
    • handelingsdelen voldoende 

     Afwijzen bij één van onderstaande gevallen:  

     • meer dan 2 tekorten 
     • 51 punten of minder in de 7 bovengenoemde vakken
     • handelingsdelen onvoldoende

      

      Brugklas HAVO/VWO naar klas 2 VWO Latijn/Grieks 
      Bevorderen:  

      • minder dan 2 tekorten 
      • 53 punten of meer in de vakken Ne, En, Fa, gsakwi en bi 
      • handelingsdelen voldoende 

       Afwijzen bij één van onderstaande gevallen 

       • meer dan 2 tekorten 
       • 51 punten of minder in de 7 bovengenoemde vakken 
       • handelingsdelen onvoldoende 


       Iedere leerling, die in aanmerking komt voor VWO 2, is een bespreekgeval voor Latijn/Grieks. De meerderheid van de docentenvergadering beslist hierover.