Bevorderingsnormen van brugklas naar klas 2

Brugklas 1 vmbo B/K naar klas 2 vmbo B/K 
Bevorderen: 

 • Minder dan 5 tekorten 
 • Handelingsdelen voldoende 

Bespreken: 

 • Bij 5 of meer tekorten en/of 
 • Handelingsdelen onvoldoende 

 

Brugklas 1 vmbo-B/K naar klas 2 vmbo-tl  
Bevorderen:  

 • Minder dan 2 tekorten 
 • 47 punten of meer voor de vakken Ne, En, wi, nasktech, mens en natuur, mens en  
  maatschappij 
 • Handelingsdelen voldoende 

Afwijzen bij één van onderstaande gevallen:  

 • Meer dan 2 tekorten 
 • 45 punten of minder in de 6 bovengenoemde vakken 
 • Handelingsdelen onvoldoende 
   

*Extra toelichting: Indien een leerling uit bk1 bevorderd wordt naar tl2 kan de leerling alleen het vak 
  Frans kiezen wanneer hij/zij de opstroommodule Frans heeft gevolgd.  

 

Brugklas vmbo-t/havo naar klas 2 vmbo-tl
Bevorderen:

 • Minder dan 4 tekorten
 • 42 punten of meer in de vakken Ne, En, Fa, gs, ak, wi en bi
 • Handelingsdelen voldoende

Afwijzen bij één van onderstaande gevallen:

 • Meer dan 4 tekorten
 • 39 punten of minder in de 7 bovengenoemde vakken
 • Handelingsdelen onvoldoende

 

Brugklas vmbo-T/havo naar klas 2 havo

Bevorderen:

 • Minder dan 2 tekorten
 • 52 punten of meer in de vakken Ne, En, Fa, gs, ak, wi en bi
 • Handelingsdelen voldoende

Afwijzen bij één van onderstaande gevallen:

 • Meer dan 2 tekorten
 • 50 punten of minder in de 7 bovengenoemde vakken
 • Handelingsdelen onvoldoende

 

Brugklas havo/vwo naar klas 2 havo

Bevorderen:

 • Minder dan 3 tekorten
 • 42 punten of meer in de vakken Ne, En, Fa, gs, ak, wi en bi
 • Handelingsdelen voldoende

Afwijzen bij één van onderstaande gevallen:

 • Meer dan 3 tekorten
 • 40 punten of minder in de 7 bovengenoemde vakken
 • Handelingsdelen onvoldoende

 

Brugklas havo/vwo naar klas 2 vwo

Bevorderen:

 • Minder dan 2 tekorten
 • 53 punten of meer in de vakken Ne, En, Fa, gs, ak, wi en bi
 • Handelingsdelen voldoende

Afwijzen bij één van onderstaande gevallen:

 • Meer dan 2 tekorten
 • 51 punten of minder in de 7 bovengenoemde vakken
 • Handelingsdelen onvoldoende

 

Brugklas havo/vwo naar klas 2 vwo Latijn/Grieks

Bevorderen:

 • Minder dan 2 tekorten
 • 53 punten of meer in de vakken Ne, En, Fa, gs, ak, wi en bi
 • Handelingsdelen voldoende

Afwijzen bij één van onderstaande gevallen:

 • Meer dan 2 tekorten
 • 51 punten of minder in de 7 bovengenoemde vakken
 • Handelingsdelen onvoldoende

 

Iedere leerling, die in aanmerking komt voor vwo 2, is een bespreekgeval voor Latijn/Grieks. De meerderheid van de docentenvergadering beslist hierover.