Bevorderingsnormen van brugklas naar klas 2

Brugklas 1 VMBO-B/K naar klas 2 VMBO B/K
Bevorderen:
- minder dan 5 tekorten

- handelingsdelen voldoende
Bespreken:

- bij 5 of meer tekorten en/of

- handelingsdelen onvoldoende

 

Brugklas 1 VMBO-B/K naar klas 2 VMBO-TL
Bevorderen:

 • minder dan 2 tekorten
 • 47 punten of meer voor de vakken Ne, En, wi, nasktech, mens en natuur, mens en
                maatschappij
 • handelingsdelen voldoende

Afwijzen bij één van onderstaande gevallen:

 • meer dan 2 tekorten
 • 45 punten of minder in de 6 bovengenoemde vakken
 • handelingsdelen onvoldoende

*Extra toelichting: Indien een leerling uit BK1 bevorderd wordt naar TL2 kan de leerling alleen het vak
  Frans kiezen wanneer hij/zij de opstroommodule Frans heeft gevolgd.

 

Brugklas VMBO-T/HAVO naar klas 2 VMBO-TL
Bevorderen:
    •         minder dan 4 tekorten

 • 42 punten of meer in de vakken Ne, En, Fa, gs, ak, wi en bi
 • handelingsdelen voldoende

Afwijzen bij één van onderstaande gevallen:

 • meer dan 4 tekorten
 • 39 punten of minder in de 7 bovengenoemde vakken
 • handelingsdelen onvoldoende

 

Brugklas VMBO-T/HAVO naar klas 2 HAVO

Bevorderen:

 • minder dan 2 tekorten
 • 52 punten of meer in de vakken Ne, En, Fa, gs, ak, wi en bi
 • handelingsdelen voldoende

Afwijzen bij één van onderstaande gevallen:

 • meer dan 2 tekorten
 • 50 punten of minder in de 7 bovengenoemde vakken
 • handelingsdelen onvoldoende

 

Brugklas HAVO/VWO naar klas 2 HAVO

Bevorderen:

 • minder dan 3 tekorten
 • 42 punten of meer in de vakken Ne, En, Fa, gs, ak, wi en bi
 • handelingsdelen voldoende

 

Afwijzen bij één van onderstaande gevallen:

 • meer dan 3 tekorten
 • 40 punten of minder in de 7 bovengenoemde vakken
 • handelingsdelen onvoldoende

Brugklas HAVO/VWO naar klas 2 VWO

Bevorderen:

 • minder dan 2 tekorten
 • 53 punten of meer in de vakken Ne, En, Fa, gs, ak, wi en bi
 • handelingsdelen voldoende

Afwijzen bij één van onderstaande gevallen:

 • meer dan 2 tekorten
 • 51 punten of minder in de 7 bovengenoemde vakken
 • handelingsdelen onvoldoende

 

Brugklas HAVO/VWO naar klas 2 VWO Latijn/Grieks

Bevorderen:

 • minder dan 2 tekorten
 • 53 punten of meer in de vakken Ne, En, Fa, gs, ak, wi en bi
 • handelingsdelen voldoende

Afwijzen bij één van onderstaande gevallen:

 • meer dan 2 tekorten
 • 51 punten of minder in de 7 bovengenoemde vakken
 • handelingsdelen onvoldoende

 

Iedere leerling, die in aanmerking komt voor VWO 2, is een bespreekgeval voor Latijn/Grieks. De meerderheid van de docentenvergadering beslist hierover.