Groep 8

15c71a8e6d68a44a72a965274651adf92f9ecb59.jpeg

Het Zwin College vindt het belangrijk
dat iedereen zich snel thuis voelt op school.
Voor de nieuwe brugklassers is de overgang
van het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs een grote, spannende stap. 


Kennismaken

Om het voor hen wat makkelijker te maken worden alle nieuwe leerlingen uitgenodigd om voor de zomervakantie alvast een middag naar het Zwin College te komen. Ze maken dan kennis met hun toekomstige klasgenoten en mentor. Op de eerste schooldag word je ook weer verwelkomd door je mentor. Deze vertelt je van alles over de school en maakt je wegwijs in het gebouw.

De belangrijkste activiteit is onze open avond. Op donderdag 6 februari ben je welkom met je ouders op het Zwin College.

Wij organiseren elk jaar een kennismakingsmiddag met de hele klas van groep 8.

Zit je in groep 8?

De mentor

De mentor is voor ouders, verzorgers, leerlingen en docenten de eerste persoon om contact mee te zoeken, als daar een aanleiding voor is. Ouders kunnen overleggen met de mentor over de resultaten van hun kind of over zijn of haar werkhouding. Als de leerresultaten bijvoorbeeld achterblijven of als er persoonlijke omstandigheden zijn waardoor de leerling niet goed functioneert zal de mentor een-op-een gesprekken met leerlingen en/of ouders voeren. De mentor noteert ook alle belangrijke gegevens van de leerling in het leerlingvolgsysteem Magister en houdt de cijfers in de gaten, die de docenten in Magister opnemen. Als de mentor dat nodig vindt, neemt hij/zij zelf contact op met de ouders. Kortom, als het gaat om onze leerlingen, is de mentor voor iedereen de contactpersoon, vraagbaak en vertrouwenspersoon. 

Gemengde brugklassen

De ene leerling is de andere niet, zo is er ook verschil tussen de brugklassen op het Zwin College. Je wordt in een brugklas geplaatst op basis van het schooladvies van je basisschool en je CITO/IEP-score. Welke type onderwijs het best bij de leerling past, is voor veel brugklassers nog niet helemaal duidelijk. Ze moeten in de brugklas laten zien waartoe ze in staat zijn. Daarom werken we met klassen die in niveau verschillen en met klassen waarin twee niveaus aangeboden worden. Als bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk is of een leerling havo of vwo niveau heeft, komt die leerling in een havo/vwo brugklas. Naast de basisstof wordt, afhankelijk van het niveau, extra stof aangeboden die moeilijker is of meer zelfstandigheid van de leerling vereist.

Tweejarige brugperiode

Omdat we met een tweejarige brugperiode werken, hebben we twee schooljaren de tijd om een leerling in klas drie op het juiste niveau te plaatsen. Er zijn vier overstapmomenten. De criteria voor op- en afstromen zijn zorgvuldig afgewogen en vastgesteld. Verplaatsing zal altijd vooraf door de mentor met de ouder(s)/verzorger(s) worden besproken.