Groep 8

300_zwincollege-1.jpg

Het Zwin College vindt het belangrijk dat iedereen zich snel thuis voelt op school. Voor brugklassers is de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs een grote, spannende stap. We helpen je daarom op allerlei momenten om een goede keuze te maken, die bij jou past.

Kennismaken

Als je in groep 8 zit maak je een keuze voor een middelbare school. Om je te helpen bij die keuze organiseren we verschillende momenten voor voorlichting en kennismaking. De belangrijkste vind je hieronder.

November: informatieavonden ouders groep 8

In november organiseren we informatieavonden voor alle ouders van groep 8 leerlingen. er.  Een verslagje van die avonden en de presentatie die vorig jaar te zien was vind je hier.

Januari: VO-Dag & open avond

De belangrijkste activiteit voor groep 8 is onze VO-Dag.  In januari bezoek je  met je  klas en meester of juf de VO-Dag van het Zwin College. Tijdens deze dag leer je op  een leuke manier onze school kennen. 's Avonds kun je met je ouders naar de open avond  komen. Via je basisschool krijg je meer informatie. 

Online

Alvast online rondkijken op school? Hier vind je onze nieuwe film!

Kennismaking met de nieuwe klas

Alle nieuwe leerlingen krijgen een uitnodiging om voor de zomervakantie alvast een middag naar het Zwin College te komen. Ze maken dan kennis met hun toekomstige klasgenoten en mentor. Op de eerste schooldag word je ook weer verwelkomd door je mentor. Deze vertelt je van alles over de school en maakt je wegwijs in het gebouw.

Weetjes over de brugklas

De mentor

Elke klas op het Zwin College heeft een mentor. De mentor is voor ouders, verzorgers, leerlingen en docenten de eerste persoon om contact mee te zoeken, als daar een aanleiding voor is. Ouders kunnen overleggen met de mentor over de resultaten van hun kind of over zijn of haar werkhouding. Als de leerresultaten bijvoorbeeld achterblijven of als er persoonlijke omstandigheden zijn waardoor de leerling niet goed functioneert zal de mentor een-op-een gesprekken met leerlingen en/of ouders voeren. De mentor noteert ook alle belangrijke gegevens van de leerling in het leerlingvolgsysteem Magister en houdt de cijfers in de gaten, die de docenten in Magister opnemen. Als de mentor dat nodig vindt, neemt hij/zij zelf contact op met de ouders. Kortom, als het gaat om onze leerlingen, is de mentor voor iedereen de contactpersoon, vraagbaak en vertrouwenspersoon. 

Gemengde brugklassen

De ene leerling is de andere niet, zo is er ook verschil tussen de brugklassen op het Zwin College. Je wordt in een brugklas geplaatst op basis van het schooladvies van je basisschool en je CITO/IEP-score. Welke type onderwijs het best bij de leerling past, is voor veel brugklassers nog niet helemaal duidelijk. Ze moeten in de brugklas laten zien waartoe ze in staat zijn. Daarom werken we met klassen die in niveau verschillen en met klassen waarin twee niveaus aangeboden worden. Als bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk is of een leerling havo of vwo niveau heeft, komt die leerling in een havo/vwo brugklas. Naast de basisstof wordt, afhankelijk van het niveau, extra stof aangeboden die moeilijker is of meer zelfstandigheid van de leerling vereist.

Boeken en laptops

Op het Zwin College werken we uit boeken én op de laptop. In de zomervakantie krijg je een pakket met papieren boeken thuisgestuurd. Daarnaast werk je bij veel vakken ook aan opdrachten op de laptop. Dit kan je eigen laptop zijn, of eentje die je aanschaft via school. Meer informatie over het bestellen van boeken en eventueel een laptop krijg je van school.

Het vak ZwIN

Ons eigen vak ZwIN is anders dan alle andere vakken! Het vak ZwIN bestaat uit modules van 5-6 weken, waarin je werkt rond een bepaald onderwerp.  Door de manier waarop je met de opdrachten aan de slag gaan komen verschillende vaardigheden aan bod. De modules zijn onderverdeeld in een mentordeel en een keuzedeel.

Meer informatie over dit vak vind je hier. Je kunt ook kijken naar het algemene informatiefilmpje over dit vak de video-uitleg om een indruk te krijgen van de lessen. 

Leuke dingen doen!

Je leert op het Zwin College niet alleen in de klas, maar juist ook daar buiten! Elk jaar hebben we verschillende activiteiten. Dat zijn bijvoorbeeld de Sinterklaasfuif voor klas 1 en 2, de kerstactie, sportdag, cultuuractiviteiten, excursies en schoolfeesten.

Na de brugklas

Bij vmbo bk zit je 2 jaar in een bk klas. Na het 2e jaar wordt bekeken of je in leerjaar 3 verder gaat in een basis- of kader klas. Zit je in th1 of hv1, dan wordt al in de brugklas bekeken of je verder gaat in een tl-, havo of vwo klas. Ook daarna zijn er nog allerlei mogelijkheden om te wisselen van klas, op deze manier kom je uiteindelijk in de klas terecht die het beste bij jou past.