Groep 8

15c71a8e6d68a44a72a965274651adf92f9ecb59.jpeg

Het Zwin College vindt het belangrijk
dat iedereen zich snel thuis voelt op school.
Voor de nieuwe brugklassers is de overgang
van het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs een grote, spannende stap. 


Kennismaken

Om het voor hen wat makkelijker te maken worden alle nieuwe leerlingen uitgenodigd om voor de zomervakantie alvast een middag naar het Zwin College te komen. Ze maken dan kennis met hun toekomstige klasgenoten en mentor. Op de eerste schooldag word je ook weer verwelkomd door je mentor. Deze vertelt je van alles over de school en maakt je wegwijs in het gebouw.

De belangrijkste activiteit is onze open avond. Dit jaar organiseren we een online open dag. Op donderdag 11 februari bezoek je 's middags met je klas en meester of juf de digitale open middag van het Zwin College. Je krijgt dan de school te zien en kan live chatten met docenten en misschien zelfs ook leerlingen. 's Avonds kun je met je ouders de online open dag nog eens volgen en ook live contact hebben met ons. Via je basisschool krijg je meer informatie.

Wij organiseren elk jaar een kennismakingsmiddag met de hele klas van groep 8.

Zit je in groep 8?

De mentor

De mentor is voor ouders, verzorgers, leerlingen en docenten de eerste persoon om contact mee te zoeken, als daar een aanleiding voor is. Ouders kunnen overleggen met de mentor over de resultaten van hun kind of over zijn of haar werkhouding. Als de leerresultaten bijvoorbeeld achterblijven of als er persoonlijke omstandigheden zijn waardoor de leerling niet goed functioneert zal de mentor een-op-een gesprekken met leerlingen en/of ouders voeren. De mentor noteert ook alle belangrijke gegevens van de leerling in het leerlingvolgsysteem Magister en houdt de cijfers in de gaten, die de docenten in Magister opnemen. Als de mentor dat nodig vindt, neemt hij/zij zelf contact op met de ouders. Kortom, als het gaat om onze leerlingen, is de mentor voor iedereen de contactpersoon, vraagbaak en vertrouwenspersoon. 

Gemengde brugklassen

De ene leerling is de andere niet, zo is er ook verschil tussen de brugklassen op het Zwin College. Je wordt in een brugklas geplaatst op basis van het schooladvies van je basisschool en je CITO/IEP-score. Welke type onderwijs het best bij de leerling past, is voor veel brugklassers nog niet helemaal duidelijk. Ze moeten in de brugklas laten zien waartoe ze in staat zijn. Daarom werken we met klassen die in niveau verschillen en met klassen waarin twee niveaus aangeboden worden. Als bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk is of een leerling havo of vwo niveau heeft, komt die leerling in een havo/vwo brugklas. Naast de basisstof wordt, afhankelijk van het niveau, extra stof aangeboden die moeilijker is of meer zelfstandigheid van de leerling vereist.

Na de brugklas

Bij VMBO BK zit je 2 jaar in een BK klas. Na het 2e jaar wordt bekeken of je in leerjaar 3 verder gaat in een Basis of Kader klas. Zit je in TH1 of HV1, dan wordt al in de brugklas bekeken of je verder gaat in een TL, HAVO of VWO klas. Ook daarna zijn er nog allerlei mogelijkheden om te wisselen van klas, op deze manier kom je uiteindelijk in de klas terecht die het beste bij jou past.