Ziek- / beter melden

Als uw kind wegens ziekte niet naar school kan komen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk telefonisch of per mail aan de school doorgeven:

e-mail: receptie@zwincollege.nl 
telefoon: 0117 45 45 55 

(Het liefst voor aanvang van de lestijden).

 • Indien ziekte doorgaat in het weekend, ook op maandag opnieuw ziek melden.
 • Bij ziekte van de leerling tijdens schooltijd wordt naar ouders/verzorgers gebeld en in overleg wordt bepaald of de leerling naar huis kan. 
 • Op het moment dat de leerling weer beter is, meldt hij/zij zich beter bij de receptie (brief herstelmelding of telefonisch door ouders/verzorgers). 

 

Ziekmelden bij een (school)examen:

 • Als door ziekte of andere bijzondere omstandigheden een leerling niet kan deelnemen aan een (school)examen, moet dit vóór aanvang van het schoolexamen door een van de ouder(s) / verzorger(s) persoonlijk telefonisch of schriftelijk worden gemeld. Meerderjarige kandidaten dragen hiervoor zelf zorg (e-mail: receptie@zwincollege.nl, telefoon: 0117 45 45 55). 
 • Indien de leerling de volgende dag nog steeds ziek is, dan moet de leerling vóór aanvang van het schoolexamen opnieuw ziekgemeld worden. Een ziekmelding voor een (school)examen is dus maar 1 dag geldig.
 • LET OP: Ook als een schoolexamen buiten de toetsweek valt moet een leerling hiervoor ziekgemeld worden. 
 • Bij niet op tijd afmelden is de leerling ongeoorloofd afwezig en kan het cijfer 1 toegekend krijgen.

In ons examenreglement is na te lezen wat de formele regels hiervoor zijn (https://www.zwincollege.nl/bijlage/415/examenreglement-2023-2024-zc-deel-2).

 

Te laat/ongeoorloofd afwezig (zie verzuimkaart Zeeland op website): 

 • Wie geoorloofd te laat is (bus, arts), meldt zich met de gepaste reden bij de receptie.
 • Ben je ongeoorloofd te laat, meld je dan direct in de les. De docent zal je dan op ‘te laat’ zetten.
 • 3x te laat binnen een schooljaar zonder geldige reden betekent 1 uur nakomen, 6x te laat binnen een schooljaar: 2 uur nakomen.
 • Bij 4x te laat gaat er een brief naar ouder(s)/verzorger(s) en bij 8x te laat wordt ook de leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld. Deze roept de leerling op voor een gesprek en bestaat de mogelijkheid tot HALT-verwijzing of een proces-verbaal.
 • 12x te laat binnen een schooljaar: 4 uur nakomen en melding aan de leerplichtambtenaar. Deze roept de leerling op.
 • Vanaf 16x te laat en/of spijbelen bestaat de mogelijkheid tot HALT-verwijzing of proces-verbaal.