Ziek- / beter melden

Als uw kind wegens ziekte niet naar school kan komen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk telefonisch of per mail aan de school doorgeven:

e-mail: receptie@zwincollege.nl 
telefoon: 0117 45 45 55 

(Het liefst voor aanvang van de lestijden).

  • Indien ziekte doorgaat in het weekend, ook op maandag opnieuw ziek melden.
  • Bij ziekte van de leerling tijdens schooltijd wordt naar ouders/verzorgers gebeld en in overleg wordt bepaald of de leerling naar huis kan. 
  • Op het moment dat de leerling weer beter is, meldt hij/zij zich beter bij de receptie (brief herstelmelding of telefonisch door ouders/verzorgers). 

Te laat/ongeoorloofd afwezig (zie verzuimkaart Zeeland op website): 

  • Wie geoorloofd te laat is (bus, arts), meldt zich met de gepaste reden bij de receptie.
  • Ben je ongeoorloofd te laat, meld je dan direct in de les. De docent zal je dan op ‘te laat’ zetten.
  • 3x te laat binnen een schooljaar zonder geldige reden betekent 1 uur nakomen, 6x te laat binnen een schooljaar: 2 uur nakomen.
  • Bij 4x te laat gaat er een brief naar ouder(s)/verzorger(s) en bij 8x te laat wordt ook de leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld. Deze roept de leerling op voor een gesprek en bestaat de mogelijkheid tot HALT-verwijzing of een proces-verbaal.
  • 12x te laat binnen een schooljaar: 4 uur nakomen en melding aan de leerplichtambtenaar. Deze roept de leerling op.
  • Vanaf 16x te laat en/of spijbelen bestaat de mogelijkheid tot HALT-verwijzing of proces-verbaal.