Ziek- / beter melden

Als uw kind wegens ziekte niet naar school kan komen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk telefonisch of per mail aan de school doorgeven:

e-mail: receptie@zwincollege.nl 
telefoon: 0117 45 45 55 

(Het liefst voor aanvang van de lestijden).

  • Bij ziekte van de leerling tijdens schooltijd wordt naar ouders/verzorgers gebeld en in overleg wordt bepaald of de leerling naar huis kan. 
  • Op het moment dat de leerling weer beter is, meldt hij/zij zich beter bij de receptie (brief herstelmelding of telefonisch door ouders/verzorgers). 

Te laat/ongeoorloofd afwezig (zie verzuimkaart Zeeland op website): 

  • De leerling die met reden te laat is, meldt zich bij de leerlingenbalie en gaat met het ontvangen briefje naar de les. 
  • De leerling die zonder reden te laat is, gaat naar de les en wordt door de docent als te laat in de computer gezet. 
  • 3x te laat zonder geldige reden betekent 1 uur terugkomen. Bij 4x te laat gaat er een brief naar ouders/verzorgers en bij 8x te laat wordt ook de leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld. 
  • 1 uur ongeoorloofd afwezig betekent minimaal 2 uur terugkomen. Bij 4x ongeoorloofd afwezig gaat er een brief naar ouders/verzorgers en bij 16 lessen ongeoorloofd afwezig binnen 4 weken wordt de leerplichtambtenaar ingelicht.