Huiswerk & huiswerkbegeleiding

Het Zwin College biedt de mogelijkheid om op school, onder begeleiding van mevr. A.M.A.A. te Booij, huiswerk te maken. 

Op maandag tot en met donderdag bestaat de mogelijkheid om tussen 14.00 uur en 16.30 uur deel te nemen aan de huiswerkbegeleiding.  
Het is de bedoeling dat uw zoon/dochter per keer minstens één uur aanwezig is.
Er zijn geen kosten meer verbonden aan de huiswerkbegeleiding.                                             
Als u de huiswerkbegeleiding wilt continueren dan zal er een nieuw aanmeldingsformulier ingevuld moeten worden (zie onderstaand formulier). 
Aanmelding kan via e-mail: huiswerkbegeleiding@zwincollege.nl. 

U kunt overigens op elk moment in het schooljaar uw kind aanmelden voor deze huiswerkbegeleiding. 
Er wordt gecontroleerd of uw zoon/dochter ook daadwerkelijk op de opgegeven tijdstippen aanwezig is. 

Wij verwachten dan ook bij verhindering een melding via huiswerkbegeleiding@zwincollege.nl. 
Mocht uw zoon/dochter door een roosterwijziging moeten wachten voor de huiswerkklas, dan kan dit altijd in de aula of mediatheek. 

Als de huiswerkklas door omstandigheden niet doorgaat, staat dit vermeld in Magister bij de mededelingen. 
Voor vragen kunt u zich wenden tot mevr. A.M.A.A. te Booij (huiswerkbegeleiding@zwincollege.nl).