Vak- & huiswerkbegeleiding

Het Zwin College biedt de mogelijkheid om zonder afspraak, op het leerplein, zelfstandig huiswerk te maken. Hier zijn altijd één of meerdere onderwijsassistenten aanwezig om hulp aan te vragen. Verder kent het Zwin College vier andere soorten huiswerkbegeleiding en vakbegeleiding, namelijk:

Huiswerkbegeleiding in “De Huiswerkfabriek (voor leerlingen met leerachterstanden)

“De Huiswerkfabriek” is een lokaal gelegen in de kelder en is sinds 16-10-2023 na een flinke opknapbeurt geopend. Op deze plek vindt de huiswerkbegeleiding voor SEN-leerlingen plaats. Aanmeldingen gaan via de mentor in overleg met de leerling en zijn of haar ouders. Van maandag tot en met donderdag tussen 13:00 uur en 16:30 uur zal de huiswerkbegeleiding plaatsvinden. De leerlingen worden individueel geholpen bij het maak- en/of leerwerk maar er wordt ook begeleid in het (vooruit) plannen.  
*SEN staat voor Special Educational Needs, deze huiswerkbegeleiding is dus voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Huiswerk maken onder begeleiding

De standaard huiswerkbegeleiding noemen we ook wel “Huiswerk maken onder begeleiding” en zal plaatsvinden op het leerplein. Het “Huiswerk maken onder begeleiding” zal begeleid worden door de aanwezige onderwijsassistenten en zal van maandag tot en met vrijdag plaatsvinden na het laatste lesuur van de desbetreffende leerling. De leerling kan zich hiervoor aanmelden via zijn of haar mentor. De leerling zal in samenspraak met de onderwijsassistent overleggen waaraan gewerkt gaat worden. De ene leerling zal behoefte hebben aan hulp bij het plannen voor meerdere toetsen voor een toetsweek terwijl de andere leerling vragen heeft voor een bepaald vak.

Vakbegeleiding (voor brugklassers)                                

Op donderdagochtend het eerste lesuur is het mogelijk om in een klein groepje extra uitleg te krijgen voor de vakken Nederlands, Engels, Frans en wiskunde. Deze vakbegeleiding start na de herfstvakantie. Zowel de vakdocent als de brugklasleerling kan zelf aangeven of deze extra vakbegeleiding gewenst is. Dit wordt dan doorgegeven aan de mentor, hij of zij zal dit dan bespreken met de leerling in zijn of haar studieles en wordt vanaf dan in gang gezet. Deze vakbegeleiding zal gegeven worden door brugklasdocenten. De begeleiding vindt plaats op het leerplein.

Huiswerkbegeleiding (voor brugklassers)

Op verschillende vaste momenten in de week zijn er huiswerkbegeleidingsmomenten voor brugklassers. Tijdens deze momenten worden de leerlingen geholpen met hun huiswerk door vakdocenten. De huiswerkbegeleiding als plaats vinden op het leerplein op maandag, dinsdag en vrijdag op vaste lesuren.

 

*Alle soorten van huiswerkbegeleiding zijn niet vrijblijvend, na aanmelding zal er een registratielijst worden bijgehouden. Bij afwezigheid zal er contact gelegd worden met de mentor van de leerling, de mentor bespreekt dit dan met de leerling.  
Bij eventuele roosterwijzigingen waardoor het laatste lesuur van de leerling wordt vervroegd kan de huiswerkbegeleiding (in overleg) ook worden vervroegd. Mocht dit om één of andere manier niet lukken dan kan de leerling altijd even wachten in de aula, de mediatheek of op het leerplein.