VMBO theoretische leerweg

De theoretische leerweg (TL) is ook wel bekend als de MAVO. Als je deze opleiding volgt, word je opgeleid voor een vervolgstudie in de hogere niveaus van het Middelbaar Beroepsonderwijs. Je kunt ook door naar een vervolg in HAVO-4 als je laat zien dat je dat ook aan zou kunnen. 

Wij helpen jou je mogelijkheden te ontdekken.

                                                                                                         
Weet jij al wat je wilt doen in de toekomst?  
VMBO TL op het Zwin College geeft jou de tijd om hierover wat langer na te kunnen denken dankzij uitstel van studiekeuze. Je krijgt ruim de gelegenheid om te ontdekken welke richting je op wilt gaan. Je krijgt daarmee ook de ruimte om te ontdekken of je de capaciteit hebt om toch HAVO te doen en via het HAVO het Hoger Beroepsonderwijs. 
Je volgt een programma van algemene theoretische vakken en tot en met het derde leerjaar hoef je geen keuzes te maken die je beperken voor de vervolgstudie. 

Je gaat je oriënteren op studie en beroep. 
In het derde leerjaar volg je een programma: ‘Oriëntatie op Studie en Beroep’. Je leert ontdekken wie je bent en wat bij jou past, zodat je een goede keuze kunt maken voor een vervolgopleiding. Door bezoeken aan opleidingen en bedrijven krijg je een beeld van de mogelijkheden die er zijn. In het vierde leerjaar maak je een profielwerkstuk over het beroep dat je kiest. Je weet dan vooraf goed waar je aan begint. 

Talent voor tekenen, sport als hobby, interesse voor maatschappijleer: 
Wij bieden in de TL-keuzevakken aan die je niet op elke school kunt kiezen. Je kunt ze bij ons zelfs als examenvak doen: 

  • Bte2 (beeldende vakken tekenen) als je talent hebt voor vormgeving en daar wat mee wilt doen; 
  • Lo2 (lichamelijke oefening 2) als je iets wilt doen waar sport en bewegen centraal staan; 
  • Mask2 (maatschappijkunde) als je belangstelling uitgaat naar hoe wij met elkaar een goede samenleving vormen. 

Leuke activiteiten waaraan je kunt deelnemen in VMBO TL:

  • survival in de Ardennen (TL2)
  • excursie naar Amsterdam (TL2)
  • excursie naar Parijs (TL3)
  • excursie in Venetië (TL4)
  • bedrijfsbezoeken
  • bezoeken van opleidingen
  • culturele activiteiten (films en voorstellingen) 

De leerling in beeld: 
De kracht van onze TL-afdeling ligt in het feit dat iedere leerling bij ons in beeld is. Wij hebben een goed ontwikkeld zorgsysteem en een onderwijssysteem dat leerlingen aanspreekt waardoor we hen op een niveau kunnen brengen waarmee ze zelfverzekerder hun vervolgonderwijs tegemoetzien.