Organisatie

Alles over de organisatie
in en op het
Zwin College.

Opleidingen

De opleidingen van het
Zwin College.
 

Documenten

brieven en documenten
voor ouders en
leerlingen.


Schoolvakanties

Schooljaar 2017/2018

Zomervakantie
9 juli t/m 17 augustus 2018

Schooljaar 2018/2019

Herfstvakantie
15 t/m 19 oktober (2018)
Kerstvakantie
24 december t/m 4 januari (2019)
Voorjaarsvakantie
4 t/m 8 maart (2019)
Goede vrijdag
19 april (2019)
Meivakantie
22 april t/m 3 mei (2019)
Hemelvaart
30 en 31 mei(2019)
Tweede pinksterdag
10 juni (2019)
Zomervakantie
8 juli t/m 16 augustus (2019)

Zomervakantie t/m vrijdag 17 augustus

Tot en met vrijdag 13 juli blijft de school open en kunt u nog terecht met vragen. Inloggen in Magister is wegens de administratieve afsluiting pas na de vakantie weer mogelijk. De school opent de schooldeuren een week voor aanvang van de lessen.
Maandag 20 augustus worden de leerlingen weer op school verwacht. U krijgt bericht hierover per mail tijdens de laatste vakantieweek. In de laatste weken van de zomervakantie ontvangt u per mail informatie van boekhandel Van Dijk over het boekenpakket dat u in de laatste week van de zomervakantie zal worden toegestuurd. Dinsdag 21 augustus beginnen de lessen.

Iedereen een zonnige vakantie gewenst namens het Zwin College .


95,6% Geslaagd na 1e en 2e tijdvak

233 Leerlingen hebben in de afgelopen maanden eindexamen gedaan op het Zwin College. Na bekendmaking normering tweede tijdvak, kwam voor alle kandidaten een einde aan een spannende periode. Met trots geven wij u kennis van het feit dat 95,6% van onze kandidaten komende week hun diploma in ontvangst mogen nemen.

Van harte proficiat aan alle geslaagden en hun families. Wij wensen iedereen een succesvolle carrière toe. 

De slagingspercentages per niveau zijn als volgt:

VMBO Basis beroepsgericht : 100%
VMBO Kader beroepsgericht : 93%
VMBO Theoretische leerweg (Mavo) : 96%
Havo : 95%
VWO : 94%