Organisatie

Alles over de organisatie
in en op het
Zwin College.

Opleidingen

De opleidingen van het
Zwin College.
 

Documenten

Brieven en documenten
voor ouders en
leerlingen.


Schoolvakanties

Schooljaar 2017/2018

Voorjaarsvakantie
12 t/m 16 februari 2018
Goede vrijdag/ 2e Paasdag
30 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie
23 april t/m 4 mei 2018
Hemelvaart
10 en 11 mei 2018
Tweede Pinksterdag
21 mei 2018
Zomervakantie
9 juli t/m 17 augustus 2018

Schooljaar 2018/2019

Herfstvakantie
15 t/m 19 oktober (2018)
Kerstvakantie
24 december t/m 4 januari (2019)
Voorjaarsvakantie
4 t/m 8 maart (2019)
Meivakantie
22 april t/m 3 mei (2019)
Zomervakantie
8 juli t/m 16 augustus (2019)

25 januari Open Dag Zwin College

Leerlingen van groep 8 staat een leuke dag te wachten. Ze worden ’s ochtends met hun meester of juf per bus opgehaald om kennis te komen maken op het Zwin College. In de aula vertelt de brugklascoördinator wat ze allemaal mogen verwachten. Zij krijgen tien lessen van 20 minuten om zo een indruk te krijgen van de verschillende vakken en om al een beetje te wennen aan het idee dat er per vak een andere docent voor de klas staat. Ons doel is dat ze thuis enthousiast vertellen over de opgedane indrukken en hun ouders/verzorgers nieuwsgierig gemaakt hebben naar de: Open Avond vanaf 18.45 uur.

Vanaf 18:45 uur zijn ouders/verzorgers, basisschoolleerlingen en andere geïnteresseerden van harte welkom op onze school. We starten om 19:00 uur centraal in de aula met een korte inleiding door onze Algemeen directeur/Bestuurder de heer Frank Neefs. Daarna kunnen de belangstellenden met behulp van een programmaboekje de weg door de school van lokaal naar lokaal vinden. Docenten presenteren hier de interessante kanten van hun vak. Ook leerlingen uit verschillende leerjaren zult u hier ontmoeten en zij kunnen vertellen over hun eigen schoolbeleving. In informatiekraampjes in de aula beantwoorden medewerkers uw vragen over stedenreizen, survivalkamp, verkeersactiviteiten, maatschappelijke stage, Time-out enz. We laten u graag zien wat het Zwin College aan onderwijs te bieden heeft en hoe we als docenten en leerlingen onze school ervaren.
Voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen gered!

Heel goed nieuws voor het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. Officieel is bekend gemaakt dat het Zwin College, sg. De Rede, Het Reynaertcollege en het Zeldenrust-Steelantcollege blijven voortbestaan. Zie hierbij ter informatie het verstuurde persbericht incl. foto’s en nieuwsberichten.

Persbericht PZC | Omroep Zeeland


V.l.n.r. Piet de Witte (De Rede en SKVOH), Frank Neefs (Zwin College), Steven van Nispen (Zeldenrust-Steelantcollege)

Goed nieuws voor de leefbaarheid in Zeeuws-Vlaanderen

Het ministerie maakte bekend dat er een flinke duit in de zak wordt gedaan om kwalitatief én thuisnabij onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen te waarborgen. Lees het complete persbericht hierover via onderstaande link.

Rijk tast diep in de buidel voor Zeeuws-Vlaamse scholen


Informatieve en gezellige voorlichtingsavond oud-leerlingen

Met ‘We’ll meet again, don’t know where, don’t know when’ door Johnny Cash namen de oud-leerlingen vrijdagavond 24 november aan het eind van hún voorlichtingsavond afscheid om waarschijnlijk volgend jaar weer terug te keren naar hun vroegere school aan de Zeeuwse kust om te vertellen over de opleiding, die zij momenteel volgen. Daarmee krijgen de leerlingen van de bovenbouw een schat aan informatie van dé deskundigen bij uitstek om een juiste keuze voor een vervolgopleiding te maken!.