Organisatie

Alles over de organisatie
in en op het
Zwin College.

Opleidingen

De opleidingen van het
Zwin College.
 

Documenten

brieven en documenten
voor ouders en
leerlingen.


Schoolvakanties

Schooljaar 2018/2019

Goede vrijdag
19 april (2019)
Meivakantie
22 april t/m 3 mei (2019)
Hemelvaart
30 en 31 mei(2019)
Tweede pinksterdag
10 juni (2019)
Zomervakantie
8 juli t/m 16 augustus (2019)

Schooljaar 2019/2020

Herfstvakantie
14 t/m 18 oktober (2019)
Kerstvakantie
23 december t/m 3 januari (2020)
Voorjaarsvakantie
24 t/m 28 februari (2020)
Goede vrijdag
10 april (2020)
Tweede pasen
13 april (2020)
Meivakantie
20 april t/m 1 mei (2020)
Bevrijdingsdag
5 mei (2020)
Hemelvaart
21 en 22 mei (2020)
Tweede pinksterdag
1 juni (2020)
Zomervakantie
13 juli t/m 21 augustus (2020)

Rutte bezoekt ‘krimpschool’ Zwin College

Om een beter beeld te krijgen van de situatie van een laatste brede scholengemeenschap in een krimpregio bezocht minister-president Rutte op woensdag 24 april tijdens een werkbezoek aan Zeeuws-Vlaanderen het Zwin College in Oostburg.

Zeeuws-Vlaanderen is een van de regio’s waar de krimp en vergrijzing - en de daarmee gepaard gaande leerlingendaling - het sterkst voelbaar zijn. In West-Zeeuws Vlaanderen (de regio van het Zwin College) is al vanaf de eeuwwisseling sprake van leerlingdaling in het vo, die tegen de 50% loopt. Het is daarom voor scholen een enorme uitdaging om voor de jongeren in de regio toch een kwalitatief sterk, ruim en nabij onderwijsaanbod in stand te houden. Het opheffen van bepaalde scholen/locaties behoort vanwege de grote afstanden tussen scholen in de provincie niet tot de mogelijkheden. Zo zouden leerlingen van het Zwin College bij opheffing ruim 40 kilometer verder moeten reizen naar Terneuzen; en dit terwijl Zeeland een slechte infrastructuur heeft.

Tijdens zijn bezoek sprak de minister-president uitgebreid met de directie, leraren en leerlingen van het Zwin College en bestuursvoorzitter Dirck van Bennekom van ‘Zeeuws-Vlaamse scholen voor vo’ over de (benodigde) maatregelen om scholengemeenschappen zoals het Zwin College open te kunnen houden en leerlingen hier goed onderwijs te kunnen bieden.
Vier docenten van het Zwin College vertelden over de vernieuwende concepten waarmee ze er het beste van maken. Rutte noemde hen ‘parels’. “In dit soort situaties moet je het toch hebben van mensen uit de praktijk, die nadenken over nieuwe ideeën, om het zo te organiseren dat dit soort scholen toch overeind kunnen blijven.”.


Stichting Dementievriendelijk Sluis opent ontmoetingspunt in Oostburg: ‘Het voelde hier meteen goed’

Boeken, dvd’s, een luisterend oor en een Eerste Hulp Bij Dementie Doos (EHBD). Dit is allemaal te vinden bij de ontmoetingsplek van stichting Dementievriendelijk Sluis.

,,Er is nog veel taboe rond dementie", zegt Linda van de Velde van stichting Dementievriendelijk Sluis. Er is vaak schaamte bij mensen die de diagnose hebben gekregen. ,,En als iemand in de war is, lopen sommige mensen er liever omheen.” De stichting Dementievriendelijk Sluis  wil het taboe doe doorbreken en heeft een ontmoetingsplek geopend, bij ontmoetingscentrum JOTA in Oostburg.

Bij Jota is er ook een reizende expositie van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen  te zien, met foto’s van Leo de Bock. Onder de noemer Ik, jij, samen mens maakte de fotograaf grote portretten van mensen met dementie. De beelden laten zien dat ze in de eerste plaats ‘gewoon mensen’ zijn.  Leerlinge Michelle van het Zwin College maakte er een gedicht over, dat bij JOTA te lezen is:

Dementie, het is maar goed dat je niet alles onthoudt, iedereen heeft ook stomme herinneringen. Zie aan alle nadelen ook voordelen, richt je op de dingen die je wel kan of leuk vindt. Maar denk niet teveel na, dat proberen wij wel. Samen maken we een betere wereld, niet alleen!’