Organisatie

Alles over de organisatie
in en op het
Zwin College.

Opleidingen

De opleidingen van het
Zwin College.
 

Documenten

brieven en documenten
voor ouders en
leerlingen.


Schoolvakanties

Schooljaar 2017/2018

Zomervakantie
9 juli t/m 17 augustus 2018

Schooljaar 2018/2019

Herfstvakantie
15 t/m 19 oktober (2018)
Kerstvakantie
24 december t/m 4 januari (2019)
Voorjaarsvakantie
4 t/m 8 maart (2019)
Goede vrijdag
19 april (2019)
Meivakantie
22 april t/m 3 mei (2019)
Hemelvaart
30 en 31 mei(2019)
Tweede pinksterdag
10 juni (2019)
Zomervakantie
8 juli t/m 16 augustus (2019)

Facturen van boekhandel VanDijk als gevolg van niet ingeleverde boekenpakketten

Een aantal ouders heeft ons medegedeeld dat zij onterecht een factuur hebben ontvangen van boekhandel VanDijk wegens het niet inleveren van schoolboeken. Boekhandel VanDijk is verantwoordelijk voor de inname en uitgifte van schoolboeken op het Zwin College. Het Zwin College zelf is daarin niet betrokken.
Naar aanleiding van hetgeen ons door ouders is medegedeeld heeft het Zwin College namens de ouders actie ondernomen. Inmiddels heeft boekhandel VanDijk aangegeven dat de facturen onterecht zijn verstuurd als gevolg van een incorrecte verwerking van de inname van de boeken.

Vandaag, vrijdag 17-8, 14:23 hebben wij onderstaand bericht van de boekhandel ontvangen.

Beste ouders/ leerling van het Zwin College,

Hierbij willen wij u onze welgemeende excuses aanbieden voor het versturen van de mailing met een factuur voor het niet inleveren van de huurboeken van het schooljaar 2017/2018. Wij hebben de inlevering niet correct verwerkt.
Uiteraard gaan wij de schaderekening crediteren. Hiervoor ontvangt u zo spoedig mogelijk een creditfactuur.
U hoeft voor wat betreft deze schaderekening geen verdere actie te ondernemen.

Vriendelijke groet,
Jeannette de Jong - Zijlmans
Coördinator Leerlingenservice

Wij gaan er van uit dat boekhandel VanDijk doet wat zij hierboven heeft toegegezegd. Indien dat in uw geval niet zo is, neemt u dan contact op met info@zwincollege.nl.


Start schooljaar 2018/2019

Het einde van de zomervakantie is weer in zicht, het nieuwe schooljaar staat op het punt van beginnen. Hopelijk heeft iedereen een goede vakantie gehad en hebben de leerlingen de accu op hun eigen manier weer op kunnen laden, zodat iedereen startklaar is voor het schooljaar 2018-2019. Een schooljaar waarin het Zwin College samen met de andere scholen in Zeeuws-Vlaanderen een nieuwe toekomst ingaat. We zijn nu de locatie Zwin College van de stichting voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen! De bestuurlijke fusie is een feit, sinds 1 augustus jl. net als de scholenfusie in Terneuzen.

Het schooljaar 2018-2019 zal het jaar worden van het nieuwe perspectief. Natuurlijk zullen we op de eerste plaats onze huidige leerlingen weer zo goed mogelijk onderwijs geven en onze examenkandidaten zo goed mogelijk naar hun diploma begeleiden. Maar daarnaast gaan we samen met de andere scholen en de collega’s die daar werken, vorm en inhoud geven aan het nieuwe, eigentijdse onderwijs en de daarbij passende organisatie.

Maandag 20 augustus: beginnen de brugklasleerlingen met de introductie tussen 9.00 en 12.00 uur.

Dinsdag 21 augustus: 1e lesuur: de mentoren ontvangen hun mentorleerlingen met uitzondering van de brugklasleerlingen en de H4/V4-leerlingen, zij beginnen het 2e lesuur.

2e lesuur: aanvang lessen volgens rooster voor alle klassen, behalve de H4/V4-leerlingen die met een introductiedag ‘Tweede Fase’ beginnen.

7e lesuur: mentoruur brugklassen.

Voor andere zaken zoals o.a. lesrooster en klasindeling kunt u gebruik maken van Magister. Klik hiervoor op de link die hiernaast wordt weergegeven.

We zien er naar uit iedereen komende week te mogen begroeten.