Home

  • Het vak ZwIN

    Ons eigen vak ZwIN, anders dan alle andere vakken!
    Het vak ZwIN bestaat uit modules van 5-6 weken, waarin er gewerkt wordt rond een bepaald onderwerp.  Door de manier waarop de leerlingen met de opdrachten aan de slag gaan komen verschillende vaardigheden aan bod. De modules zijn onderverdeeld in een mentordeel en een keuzedeel.

    Meer informatie over dit vak vindt u hier. U kunt ook kijken naar het algemene informatiefilmpje over dit vak de video-uitleg om een indruk te krijgen van de lessen. 

    Het vak ZwIN

Laatste nieuws

27 november 2023
Online ouderavond 'vapen' door 1NUL1
Veel jongeren vapen. Ze zijn slachtoffer geworden van de tabaksindustrie die een product ontwikkelde om jongeren aan het roken te krijgen. Per 1 januari 2024 komt er een wijziging in de wet en mogen smaakjes niet meer verkocht worden, gaat dit ervoor zorgen dat jongeren niet meer gaan roken, of zijn we te laat? #1NUL1 geeft 12 december een online ouderavond hierover, kijkt u mee? De online ouderavond start om 19.30 uur tot 20.30 uur. In de online ouderavond geven we informatie over vapen, de schadelijkheid en de zorgen rondom vapen. Ook zal een longarts uit het ADRZ vertellen wat vapen/roken met je longen doet.Aanmelden kan via het contact formulier op www.1nul1.nl.
9 november 2023
Boekloze dag, pilot gestart in de brugklas
Als onze leerlingen van school gaan willen wij ook dat ze gewend zijn aan het gebruiken van een device en de digitale leermethodes. ICT-vaardigheden en digitaal werken zijn in onze maatschappij niet meer weg te denken. Ook in het onderwijs op het Zwin College worden deze competenties van de leerlingen verwacht. Doordat wij onze leerlingen hiermee vroeg laten kennismaken, zullen zij straks in het vervolgonderwijs digitaal goed onderlegd zijn om succesvol in en door te stromen. Digitale geletterdheid (computational thinking, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid) zijn vaardigheden die wij allemaal nodig hebben. Aan ons de taak om hier een start mee te maken op het Zwin College. Op het Zwin College hanteren we de combinatie van boeken en digitale lesstof, zo kunnen we differentiëren in lesstof en niveau. Door de invoering van BYOD (Bring Your Own Device) hebben de leerlingen altijd en overal de beschikking over (aanvullend) digitaal leermateriaal en kunnen zij allerlei bronnen op internet snel vinden. De lesstof wordt op deze wijze uitgebreid met visuele (animaties, filmclips) en auditieve onderdelen. Docenten kunnen leerlingen meer op maat bedienen. Niet iedereen hoeft alles tegelijk in hetzelfde tempo te doen. Deze extra mogelijkheden in combinatie met boeken zorgt voor veel variatie en dat vinden leerlingen en docenten prettig. I.v.m. het stimuleren van het gebruik van een device in de klas en ook het verlichten van de tas voor onze brugklasleerlingen, zijn we na de herfstvakantie gestart met 1 boekloze dag per week voor onze brugklasleerlingen.
Alle nieuwsberichten

Groep 8

Het Zwin College vindt het belangrijk dat iedereen zich snel thuis voelt op school. Voor brugklassers is de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs een grote, spannende stap. We helpen je daarom op allerlei momenten om een goede keuze te maken, die bij jou past. Lees meer op de pagina speciaal voor groep 8.