Organisatie

Alles over de organisatie
in en op het
Zwin College.

Opleidingen

De opleidingen van het
Zwin College.
 

Documenten

brieven en documenten
voor ouders en
leerlingen.


Schoolvakanties

Schooljaar 2018/2019

Zomervakantie
8 juli t/m 16 augustus (2019)

Schooljaar 2019/2020

Herfstvakantie
14 t/m 18 oktober (2019)
Kerstvakantie
23 december t/m 3 januari (2020)
Voorjaarsvakantie
24 t/m 28 februari (2020)
Goede vrijdag
10 april (2020)
Tweede pasen
13 april (2020)
Meivakantie
20 april t/m 1 mei (2020)
Bevrijdingsdag
5 mei (2020)
Hemelvaart
21 en 22 mei (2020)
Tweede pinksterdag
1 juni (2020)
Zomervakantie
13 juli t/m 21 augustus (2020)

Start schooljaar 2019/2020

Het einde van de zomervakantie is weer in zicht, het nieuwe schooljaar staat op het punt van beginnen. Hopelijk heeft iedereen een goede vakantie gehad en hebben de leerlingen de accu op hun eigen manier weer op kunnen laden, zodat iedereen startklaar is voor het schooljaar 2019-2020. Ook de school is klaar voor het nieuwe schooljaar. Een schooljaar waarin we met een nieuw management starten en vernieuwend, eigentijds onderwijs gaan verzorgen. Een schooljaar waarin we leerlingen de kans geven eigen keuzes te maken. In de brugklassen doen we dat met het nieuwe ZwIN-vak. In de bovenbouw met mono/Multi tijd. We starten dit jaar ook met het profiel D&P op het vmbo. En net als andere jaren zullen we onze eindexamenkandidaten begeleiden naar een diploma. Leidend zijn daarbij onze kernwaarden: Thuis (voelen) Talent (ontwikkeling) en Toekomst.

De eerste lesdagen zien er als volgt uit:

Maandag 19 augustus: beginnen de brugklasleerlingen met de introductie tussen 9.00 en 12.00 uur.

Dinsdag 20 augustus: 1e lesuur: de mentoren ontvangen hun mentorleerlingen met uitzondering van de brugklasleerlingen en de H4/V4-leerlingen, zij beginnen het 2e lesuur. 2e lesuur: aanvang lessen volgens rooster voor alle klassen, behalve de H4/V4-leerlingen die met een introductiedag ‘Tweede Fase’ beginnen en de 2e jaars leerlingen die de hele ochtend (uur 1-4) introductie hebben met hun mentor. 7e lesuur: mentoruur brugklassen.

We zien er naar uit iedereen in week 34 te mogen begroeten en wensen iedereen een succesvol en inspirerend schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,

Mirjam van Schoonhoven
Rector Zwin College


Stand van zaken Magister (inloggegevens en rooster)

Beste ouders/verzorgers, leerlingen en personeelsleden,

Er is inmiddels gelukkig al heel veel gedaan op Magistergebied en daar willen wij u een korte update van geven.

Zoals vóór de vakantie gemeld, gelden er nieuwe inloginstructies voor de diverse schoolapplicaties. Deze inloginstructies tezamen met de bijbehorende inloggegevens zijn inmiddels per mail verstuurd.

Dit weekend wordt gebruikt om de laatste hand te leggen aan het beantwoorden van alle vragen die door u zijn gesteld.

Het rooster voor het Zwin College is inmiddels ingelezen in Magister en zodoende kunnen leerlingen hun rooster zien.

Mocht uw vraag niet zo snel worden opgelost als normaal of als u eigenlijk verwacht, onze excuses hiervoor. De samenvoeging van de verschillende Magisterdatabases tot één database voor de hele stichting neemt helaas de nodige tijd en energie in beslag.

Indien u overigens nog geen mail met inloggegevens heeft ontvangen, neem dan contact op met applicatiebeheer Magister via magister@vozeeuwsvlaanderen.nl. Ook voor specifieke Magister-vragen kunt u dit emailadres gebruiken.

Met vriendelijke groet,

Namens alle ICT-medewerkers,

Davey der Weduwe
Stafmedewerker ICT