Organisatie

Alles over de organisatie
in en op het
Zwin College.

Opleidingen

De opleidingen van het
Zwin College.
 

Documenten

Brieven en documenten
voor ouders en
leerlingen.


Schoolvakanties

Schooljaar 2017/2018

Meivakantie
23 april t/m 4 mei 2018
Hemelvaart
10 en 11 mei 2018
Tweede Pinksterdag
21 mei 2018
Zomervakantie
9 juli t/m 17 augustus 2018

Schooljaar 2018/2019

Herfstvakantie
15 t/m 19 oktober (2018)
Kerstvakantie
24 december t/m 4 januari (2019)
Voorjaarsvakantie
4 t/m 8 maart (2019)
Meivakantie
22 april t/m 3 mei (2019)
Zomervakantie
8 juli t/m 16 augustus (2019)

Vwo 4 geeft huiswerk mee aan gemeente Sluis

In het kader van het vak maatschappijleer hebben leerlingen van vwo 4 een onderzoek gedaan naar de leefbaarheid van hun eigen omgeving. Dinsdagmiddag hebben zij in het Belfort te Sluis de conclusies gepresenteerd in de vorm van een twaalftal stellingen. Na een debat met de aanwezigen werd wethouder Jack Werkman namens het college van B&W een brief aangeboden met hun conclusies met het verzoek vóór juli a.s. hier op te reageren. Met het uiteindelijke doel om de leefbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen voor jonge mensen te vergroten, opdat meer jonge mensen zich vestigen in deze streek. Het zojuist gevormde college van B&W gaat dus van start met huiswerk van de scholieren van het Zwin College.


Oefenen voor Centraal Eindexamen

Over ruim één maand is het zover: het landelijke examen voor het felbegeerde diploma! Als voorbereiding zijn de leerlingen van havo 5 en vwo 6 gestart met de training voor deze schriftelijke examens. Daartoe zijn in lokaal 101 t/m 103 de tussenwanden weggehaald en de leerlingen maken deze week voor alle vakken een examen uit een voorgaand jaar. En dezelfde regels als bij het eindexamen worden toegepast. ’s Morgens en ’s middags wordt een examen voor een ander vak gemaakt. Op deze manier hoopt de school de leerlingen nog beter voor te bereiden voor het ‘echte’ examen en leren ze wat te wachten staat. Een goede training om in ieder geval de stress tot het minimum te beperken, want ‘ze hebben het al eens meegemaakt.’


Survival klas 2 van 4 t/m 8 juni

Van maandag 4 juni t/m vrijdag 8 juni organiseert de school voor de leerlingen van klas 2 de jaarlijkse survivaldagen. De 2e klassers nemen in deze week drie dagen lang deel aan een uitdagend survivalkamp in de Ardennen. Een ervaring waarover nog jaren wordt nagepraat. Inschrijven kan vanaf vandaag via http://survival.zwincollege.nl. Het survivalkamp wordt mede mogelijk gemaakt door autoschadebedrijf Deschatech.


Actie Hotel de Elderschans ten bate van het Zwin College

De oud-leerlingen Salar en Sasan Azimi, eigenaren van Hotel de Elderschans, willen hun oude school bedanken voor de fijne begeleiding en steun die ze destijds mochten ontvangen en hebben daarom het initiatief genomen tot de actie “onbeperkt eten en drinken” voor slechts € 30,00 p/p.

U kunt reserveren bij Hotel de Elderschans en op vertoon van de voucher (te koop voor € 30,00 aan de receptie van het Zwin College) genieten van de diverse gerechten en buffetten tussen 18.00 en 20.00 uur en onbeperkt drinken (exclusief cocktails) tot 22.00 uur.

De opbrengst komt volledig ten goede aan het Zwin College en zal gebruikt worden voor multimedia aanpassingen in de leslokalen, de hal en de aula.