Beorderingsnormen van VMBO klas 3 naar klas 4

Voor alle klassen geldt dat leerlingen met extra ondersteuning (uitgezonderd dyslexie en dyscalculie) bespreekgeval zijn.

Algemeen betreffende handelingsonderdelen
Voor alle handelingsonderdelen (betreft: LO/KCKV/OSB en maatschappelijke stage) geldt dat deze bij de overgang van 3 naar 4 met een voldoende moeten worden afgesloten. Slechts in individuele gevallen kan de  teamleider besluiten dat een onderdeel mee kan worden genomen naar het 4e jaar.

Klas 3 VMBO naar klas 4 VMBO Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg
Bevorderen

  • Wat betreft de examenvakken geldt punt 1 van de slaag/zakregeling (zie VMBO-4)
  • Meer punten dan het totale aantal vakken per leerweg (x6-3)

Afwijzen

  • Minder dan het totale aantal vakken per leerweg (x6-3)
  • Maatschappijleer telt mee voor de slaag-/zakregeling


Klas 3 VMBO-T naar klas 4 VMBO-T
Bevorderen: 

  • Voor de zes/zeven gekozen examenvakken + maatschappijleer voldoen aan de slaag/zakregeling (zie PTA). 
  • Minimaal 72 punten totaal voor de twaalf vakken, die eindcijfers geven, waarbij de eindcijfers worden afgerond tot op één decimaal. 
  • Voldoendes voor LO, OSB, KCKV en maatschappelijke stage 

Afwijzen bij één van onderstaande gevallen: 

  • Meer dan 5 tekorten, dan wel minder dan 69 punten 
  • In de overige gevallen beslist de docentenvergadering bij meerderheid