Bevorderingsnormen van VMBO klas 3 naar klas 4

Algemeen betreffende handelingsonderdelen

Voor alle handelingsonderdelen (betreft: LO/KCKV/OSB en maatschappelijke stage) geldt dat deze bij de overgang van 3 naar 4 met een voldoende moeten worden afgesloten. Slechts in individuele gevallen kan de  teamleider besluiten dat een onderdeel mee kan worden genomen naar het 4e jaar.

Klas 3 VMBO naar klas 4 VMBO Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg

Bevorderen:

 • Wat betreft de examenvakken geldt punt 1 van de slaag/zakregeling (zie VMBO-4).
  Meer punten dan het totale aantal vakken per leerweg (x6-3).
Afwijzen:
 • Minder dan het totale aantal vakken per leerweg (x6-3).
  Maatschappijleer telt mee voor de slaag-/zakregeling. 

Klas 3 VMBO-T naar klas 4 VMBO-T

Bevorderen:

 • Voor de zes/zeven gekozen examenvakken + maatschappijleer voldoen aan de slaag/zakregeling (zie PTA).
 • Minimaal 72 punten totaal voor de twaalf vakken, die eindcijfers geven, waarbij de eindcijfers worden afgerond tot op één decimaal.
 • Voldoendes voor LO, OSB, KCKV en maatschappelijke stage

Afwijzen bij één van onderstaande gevallen:

 • Meer dan 5 tekorten, dan wel minder dan 69 punten
 • In de overige gevallen beslist de docentenvergadering bij meerderheid.