Bevorderingsnormen van VMBO klas 3 naar klas 4

Algemeen betreffende handelingsonderdelen

Voor alle handelingsonderdelen (betreft: LO/KCKV/OSB en maatschappelijke stage) geldt dat deze bij de overgang van 3 naar 4 met een voldoende moeten worden afgesloten. Slechts in individuele gevallen kan de teamleider besluiten dat een onderdeel mee kan worden genomen naar het 4e jaar.

 

Klas 3 vmbo naar klas 4 vmbo Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg

Bevorderen:     

Wat betreft de examenvakken geldt punt 1 van de slaag-/zakregeling (zie vmbo-4).

Afwijzen:           

Wat betreft de examenvakken geldt punt 1 van de slaag-/zakregeling (zie vmbo-4) met meer dan 1 tekortpunt t.o.v. de examennorm.

Maatschappijleer telt mee voor de slaag-/zakregeling.

 

Klas 3 vmbo-t naar klas 4 vmbo-t
Bevorderen:

  • Voor de zes/zeven gekozen examenvakken + maatschappijleer voldoen aan de slaag-/zakregeling (zie PTA).
  • Minimaal 72 punten totaal voor de twaalf vakken, die eindcijfers geven, waarbij de eindcijfers worden afgerond tot op één decimaal.
  • Voldoendes voor LO, OSB, KCKV en maatschappelijke stage

Afwijzen bij één van onderstaande gevallen:

  • Meer dan 5 tekorten, dan wel minder dan 69 punten
  • In de overige gevallen beslist de docentenvergadering bij meerderheid.