Bevorderingsnormen van HAVO klas 3 naar klas 4

Klas 3 HAVO naar klas 4 HAVO

HAVO

Klas 3 HAVO naar klas 4 HAVO

Alle vakken worden meegeteld voor bevorderen of afwijzen.

Bevorderen:

 • Minder dan 3 onvoldoendes
 • Minder dan 4 tekorten
 • 78 punten of meer voor alle vakken
 • Als voor één van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde als eindcijfer 5 en voor de andere
  twee genoemde vakken eindcijfer 6 of meer is behaald.
 • Handelingsdelen (b.v. Maatschappelijke stage) voldoende

Afwijzen:

 • Meer dan 3 onvoldoendes
 • Meer dan 4 tekorten
 • 75 punten of minder voor alle vakken
  Als voor één van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde als eindcijfer 4 is behaald of voor
        twee van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde eindcijfer 5.
      • 1 of meer handelingsdelen onvoldoende


Aanvullend: Voor leerlingen, die kiezen voor het profiel Cultuur en maatschappij zonder wiskunde als vak in het vrije deel, wordt bij deze voorwaarde het cijfer voor wiskunde buiten beschouwing gelaten. Het is voor deze leerlingen niet mogelijk alsnog te kiezen voor het vak wiskunde, tenzij de rapportvergadering hier mee akkoord gaat.