Bevorderingsnormen van HAVO klas 3 naar klas 4

Voor alle klassen geldt dat leerlingen met extra ondersteuning (uitgezonderd dyslexie en dyscalculie) bespreekgeval zijn. 

Klas 3 HAVO naar klas 4 HAVO  

Alle vakken worden meegeteld voor bevorderen of afwijzen. 
Bevorderen:  

  • Minder dan 3 onvoldoendes 
  • Minder dan 4 tekorten 
  • 84 punten of meer voor alle vakken 
  • Als voor één van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde als eindcijfer 5 en voor de andere twee genoemde vakken eindcijfer 6 of meer is behaald

Afwijzen:  

  • Meer dan 3 onvoldoendes 
  • Meer dan 4 tekorten 
  • 81 punten of minder voor alle vakken 
  • Als voor één van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde als eindcijfer is behaald of voor twee van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde eindcijfer 5