Verlof intake

Verlof moet minimaal twee weken vooraf ingediend zijn.
U krijgt per e-mail te horen of het verlof al dan niet is toegekend.

LET OP! Geen verlof tijdens toetsweken en/of examens.

:
: