Leerlingenstatuut

Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling.