Bevorderingsnormen van VWO klas 3 naar klas 4

Klas 3 vwo naar klas 4 vwo

Alle vakken worden meegeteld voor bevorderen of afwijzen.

Bevorderen:

  • Minder dan 3 onvoldoendes
  • Minder dan 4 tekorten
  • 78(84 resp. 90) punten of meer bij het volgen van 13(14 resp. 15) vakken
  • Als voor één van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde als eindcijfer 5 is behaald en voor de andere twee genoemde vakken eindcijfer 6 of meer is behaald.
  • handelingsdelen (b.v. Maatschappelijke stage) voldoende

Afwijzen:

  • Meer dan 3 onvoldoendes
  • Meer dan 4 tekorten
  • 75(81 resp. 87) punten of minder bij het volgen van 13(14 resp. 15) vakken
  • Als voor één van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde als eindcijfer 4 is behaald of voor  twee van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde eindcijfer 5
  • 1 of meer handelingsdelen onvoldoende