Bevorderingsnormen van VWO klas 3 naar klas 4

Voor alle klassen geldt dat leerlingen met extra ondersteuning (uitgezonderd dyslexie en dyscalculie) bespreekgeval zijn.

Klas 3 VWO naar klas 4 VWO  

Alle vakken worden meegeteld voor bevorderen of afwijzen. 

Bevorderen:  

  • Minder dan 3 onvoldoendes 
  • Minder dan 4 tekorten 
  • 83 (90 resp.96) punten of meer bij het volgen van 14 (15 resp.16) vakken 
  • Als voor één van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde als eindcijfer 5 is behaald en voor de andere twee genoemde vakken eindcijfer 6 of meer is behaald

Afwijzen:  

  • Meer dan 3 onvoldoendes 
  • Meer dan 4 tekorten 
  • 81(87 resp.93) punten of meer bij het volgen van 14(15 resp.16) vakken  
  • Als voor één van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde als eindcijfer 4 is behaald of voor twee van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde eindcijfer 5