Bevorderingsnormen van VWO klas 3 naar klas 4

Klas 3 VWO naar klas 4 VWO

Alle vakken worden meegeteld voor bevorderen of afwijzen.

Bevorderen:

  • Minder dan 3 onvoldoendes
  • Minder dan 4 tekorten
  • 83 (90 resp.96) punten of meer bij het volgen van 14 (15 resp.16) vakken
  • Als voor één van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde als eindcijfer 5 is behaald en voor de andere twee genoemde vakken eindcijfer 6 of meer is behaald.
  • Handelingsdeel voldoende

Afwijzen:

  • Meer dan 3 onvoldoendes
  • Meer dan 4 tekorten
  • 81 (87 resp.93) punten of meer bij het volgen van 14 (15 resp.16) vakken
  • Als voor één van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde als eindcijfer 4 is behaald of voor twee van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde eindcijfer 5

De maatschappelijke stage is een handelingsdeel dat bij de overgang van klas 3 naar klas 4 met een voldoende moeten worden afgesloten.
Slechts in individuele gevallen kan de teamleider besluiten dat dit onderdeel kan worden meegenomen naar het 4e leerjaar.