Dienstverlening & Producten

Dienstverlening & Producten 
Staat symbool voor de brede wereld van arbeid en beroep. 
 
De leerling van nu leert in de 21e eeuw. Deze eeuw vol ontwikkelingen vraagt om veel verschillende vaardigheden om leerlingen voor te bereiden op onze snel veranderende maatschappij. De technologie ontwikkelt zich snel; de beschikbaarheid van internet, computers, telefoons en tablets heeft een grote impact op onze samenleving en op de manier van leren op school. Om leerlingen goed voor te bereiden op de eisen van de moderne maatschappij moeten ze over 21e eeuw vaardigheden beschikken

 
Vaardigheden als kritisch denken, probleem oplossen, creativiteit, flexibiliteit, duurzaamheid, communiceren en samenwerken zijn belangrijke onderdelen van D&P. Het biedt leerlingen de mogelijkheid zich breed te oriënteren. D&P gaat niet primair uit van de behoeften van de arbeidsmarkt maar van de loopbaan vragen van leerlingen. Het is dus niet beroepsgericht maar loopbaangericht. Zij zijn daardoor beter in staat zelfsturing te (blijven) geven aan hun loopbaan en een bewuste keuze gemaakt kan worden voor een vervolgopleiding. 

Tijdens de opleiding worden daarom kennis, vaardigheden en houdingen aangeleerd die in alle soorten werk nodig zijn. Het gaat om kennis en vaardigheden op het gebied van (maatschappelijk verantwoord) ondernemen, commercieel handelen, duurzaamheid, (Multi-)mediale vaardigheden, probleemoplossend handelen en communicatie.