Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage (MaS)  is een vorm van leren, die onderdeel uitmaakt van het lesprogramma. Leerlingen doen hierbij allerlei vrijwilligerswerk bij verenigingen, instellingen of bedrijven. Door de maatschappelijke stage maak je kennis met allerlei kanten van de samenleving.

Maatschappelijke stage is niet wettelijk verplicht, maar de Zeeuws-Vlaamse middelbare scholen kiezen er voor deze vorm van stage als verplicht onderdeel van het schoolprogramma aan te bieden. Maatschappelijke stage is geen beroepsstage om je te oriënteren op een bepaald beroep. Je moet het meer zien als een karaktervorming, namelijk hoe je in de maatschappij staat.

Doel van de maatschappelijke stage

Naast de kennis van allerlei onderdelen van de maatschappij word je nauwer betrokken bij onze samenleving. Je wordt je bijvoorbeeld bewust van de noodzaak van vrijwilligerswerk. De samenleving kan alleen goed draaien door de inzet van voldoende vrijwilligers. Zo bereiden wij jongeren voor op een volwaardige deelname aan die samenleving. Onze leerlingen worden zich ervan bewust dat ze iets voor een ander over moeten hebben.

De omvang en verplichting van de maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage is verplicht in klas 3. De omvang van de maatschappelijke stage bedraagt voor vmbo b/k,  vmbo t/g en voor havo/vwo leerlingen, 24 uur. De stage-uren (vrijwilligerswerk) vul je buiten de ingeroosterde lessen in. Dit kan ook 's avonds, in het weekend of in vakanties zijn, afhankelijk van de wensen van de organisatie. Uiterlijk 6 mei moet het afgerond en ingeleverd zijn.

Begeleiding

Tijdens het vrijwilligerswerk word je door iemand in de organisatie of vereniging begeleid. Daarnaast besteden we op school aandacht aan je stage. Samen willen we ervoor zorgen dat jouw stage-tijd leuk en leerzaam wordt!

Voorwaarden

De stage is onbetaald. Je werkt voor een non-profit organisatie (een organisatie zonder winstoogmerk) in de gemeente Sluis.

Meer weten over Maatschappelijke stage?

Bel mevr. N.A. Schade, algemeen coördinator, op 0117 45 45 55 of mail naar sch@zwincollege.nl.

Contactpersonen                                                   
Gemeente Sluis, organisatie coördinator:

Karin Koers - kkoers@gemeentesluis.nl 

Time-Out jongerenwerkers:
Karin Koers - kkoers@gemeentesluis.nl
Davey van Kerkvoorde - dvankerkvoorde@gemeentesluis.nl