Extra aanbod

Latijn/Grieks:
Leerlingen uit de havo/vwo brugklas  die op basis van het tweede rapport in aanmerking komen voor een bevordering naar vwo 2,  krijgen in de derde periode en aantal weken Latijn/Grieks. Aan het einde van de lessenserie is er een informatieavond voor de betrokken ouders over dit vak.                                                                                                              

Extra wiskunde:
Leerlingen uit de vmbo t/havo brugklas die op basis van het tweede rapport in aanmerking komen voor een bevordering naar havo 2, krijgen gedurende de derde periode een aantal uren extra wiskunde om de aansluiting beter te laten verlopen.

Extra Frans:
Leerlingen uit de vmbo bk brugklas die op basis van het tweede rapport in aanmerking komen voor een bevordering naar vmbo tl, kunnen gedurende de derde periode een aantal uren Frans volgen om in vmbo tl2 het vak Frans te kunnen kiezen.

Cambridge English:
Brugklasleerlingen kunnen na het eerste rapport en na overleg in aanmerking komen voor het vak Cambridge English. Tijdens de kennismakingsavond met de brugklasmentor zal er ook extra aandacht zijn voor informatie over Cambridge Engels. U ontvangt te zijner tijd hiervoor een uitnodiging.
                                                          Afbeeldingsresultaat voor cambridge english