Verlof aanvraag leerlingen door ouder(s)/verzorger(s)

Kort verlof:

(bijvoorbeeld voor de dokter of voor de ortho) moet vooraf door ouder(s) / verzorger(s) worden aangevraagd via een e-mail aan receptie@zwincollege.nl. Bij toetsen is geen verlof mogelijk.

Langer verlof:

Moet minimaal twee weken vooraf door ouder(s) / verzorger(s) worden aangevraagd eveneens bij de coördinator van de betreffende afdeling via dit onderstaand formulier (graag inleveren bij de receptie voor ondertekening door de juiste directeur/coördinator of teamleider)


VOORWAARDEN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

Uw kind kan alleen vrij krijgen als:

  • u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
  • het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
  • het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen;
  • u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt als u op vakantie gaat gedurende een schoolvakantie.

U kunt deze aanvraag slechts 1 keer per schooljaar doen.