Verlof aanvragen

Wanneer uw zoon/dochter een afspraak heeft bij bijvoorbeeld de dokter of orthodontist volstaat een e-mail (receptie@zwincollege.nl) of een telefoontje naar de receptie.
Voor overig verlof  zijn er drie verschillende formulieren; 

Bijzonder verlof:

In sommige situaties is extra verlof mogelijk (bijvoorbeeld voor vakantie/(rij)examen/bruiloft/uitvaart), deze mogelijkheden zijn wettelijk vastgesteld.
Voor extra verlof kunt u dit formulier invullen.

Voor verlof buiten de schoolvakanties moet de aanvraag minimaal twee maanden vooraf ingediend zijn. U krijgt per e-mail te horen of het verlof al dan niet is toegekend.


VOORWAARDEN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

Uw kind kan alleen vrij krijgen als:

  • u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
  • het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
  • het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen;
  • u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt als u op vakantie gaat gedurende een schoolvakantie.
  • Indien in de periode van het verlof een proefwerk voor de klas van uw zoon/dochter vastgesteld is dan dient hij/zij hiervoor v66r de extra verlofperiode afspraken te maken met de vakdocent.
  • Er wordt geen verlof verleend tijdens SE-weken.
 

U kunt deze aanvraag slechts 1 keer per schooljaar doen. LET OP! Er moet aan alle voorwaarden worden voldaan.