Verlof aanvragen

Kort verlof:

(bijvoorbeeld voor de dokter of voor de ortho) moet vooraf door ouder(s) / verzorger(s) worden aangevraagd via een e-mail aan receptie@zwincollege.nl. Bij toetsen is geen verlof mogelijk.

Extra verlof:

(bijvoorbeeld voor (rij) examen/bruiloft/uitvaart)
In sommige situaties is extra verlof mogelijk, deze mogelijkheden zijn wettelijk vastgesteld.
Mocht uw zoon/dochter voor verlof buiten de schoolvakanties in aanmerking komen kunt u hier tijdig een verzoek voor indienen bij de teamleiding.

U krijgt per e-mail te horen of het verlof al dan niet is toegekend.

Langer verlof:

Moet minimaal twee weken vooraf door ouder(s) / verzorger(s) worden aangevraagd eveneens bij de teamleider van de betreffende afdeling via dit formulier


VOORWAARDEN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

Uw kind kan alleen vrij krijgen als:

  • u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
  • het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
  • het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen;
  • u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt als u op vakantie gaat gedurende een schoolvakantie.
  • Indien in de periode van het verlof een proefwerk voor de klas van uw zoon/dochter vastgesteld is dan dient hij/zij hiervoor v66r de extra verlofperiode afspraken te maken met de vakdocent.
  • Er wordt geen verlof verleend tijdens SE-weken.

U kunt deze aanvraag slechts 1 keer per schooljaar doen. LET OP! Er moet aan alle voorwaarden worden voldaan.