Havo/VWO

Havo

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs, dat veelal afgekort wordt als havo, duurt 5 jaar en is het op een na hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs in Nederland. Op het Zwin College gaat 25% van de scholieren naar Havo, 25% naar VWO en de resterende 50% naar Vmbo.

Een havist heeft in vergelijking met een 'afgestudeerde' mbo‘er in de regel inhoudelijk breder onderwijs genoten. Het taal- en wiskundecurriculum van het havo ligt op een hoger niveau dan dat van het mbo. 
Het havo bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (HBO). Binnen het havo kent men de eerste 3 jaar een basisvorming ook wel onderbouw genoemd.
Met een bewijs dat de eerste drie jaar goed zijn doorlopen, kan een leerling doorstromen naar een vakopleiding of een middenkaderopleiding in het mbo. Het Havo diploma geeft ook toegang tot het VWO en de HBO.

Een Havo leerling kiest sinds 1998 voor aanvang van het vierde schooljaar een vakkenpakket aan de hand van een profiel. Er zijn vier profielen: Natuur & Techniek (nt); Natuur & Gezondheid (ng); Economie & Maatschappij (em); Cultuur & Maatschappij (cm).

                                                             

Vwo

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO) is de hoogste vorm van voortgezet onderwijs in Nederland. Een voltooide VWO opleiding geeft toegang tot een verdere studie aan het Nederlandse HBO en het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs (Universiteit). Het VWO duurt 6 jaar en bestaat uit atheneum of gymnasium.

 

De onderbouw bestaat uit de klassen 1, 2 en 3. Hier hebben alle leerlingen nog dezelfde vakken. Onderdeel van de onderbouw is de basisvorming, dit zijn de basisvakken die elke leerling van het voortgezet onderwijs moet hebben. Daarnaast is er nog een aantal specifieke vwo-vakken, zoals Latijn en Oudgrieks op het gymnasium.

Na de onderbouw volgt de bovenbouw met dezelfde profielen die men kan kiezen als op het havo.

                                                                                                                                                         
Havo/vwo

Eén van de succesfactoren voor het behalen van het diploma is, naast inzet van de leerling en ondersteuning van thuis uit, maatwerk. Mocht het voorkomen dat er om wat voor reden dan ook een aangepast programma nodig is, dan wordt dit ingezet. Dit is de kracht van het Zwin College.

De Stedenreizen zijn één van de hoogtepunten in de schoolloopbaan van de leerlingen van het Zwin College. Deze kennen een sterk educatief karakter en zijn dan ook terug te vinden in de PTA’s (Programma van Toetsing en Afsluiting). Als men later op de opleiding terugkijkt, dan is dit altijd het eerste wat men noemt. Steden zijn, Londen en Parijs jaarlijks en Rome tweejaarlijks.

Ook de terugkomavond van oud-leerlingen, waarbij zij uitleg en informatie verstrekken aan de examenkandidaten en leerlingen uit het voorlaatste leerjaar. Eigenlijk van onschatbare waarde. Niet alleen de informatie hoe is het nu werkelijk als je op kamers woont, komt aan bod. Maar ook die zaken die je niet op internet kunt vinden.

De oriëntatie op studie en beroep is de laatste stap en vormt de opstap naar de volgende fase in het leven van onze leerlingen.