Welkom!

Wij zien elk jaar weer een een grote groep brugklasleerlingen met nieuwe spullen in hun schooltassen en onbeschreven schriften de school binnen lopen. We zien in nieuwe klassen de eerste kennismakingen weer tot stand komen. Klaar voor het nieuwe schooljaar. 

Naast het reguliere programma bieden we op het Zwin College tal van initiatieven om ons onderwijs nog aantrekkelijker en boeiend te maken. Denk daarbij aan het van ZwIN in de onderbouw, de bonte avonden, de buitenlandreizen en diverse excursies. Wij zijn er trots op dat we als brede scholengemeenschap in de regio ieder jaar weer een compleet onderwijsaanbod mogen aanbieden. 

Dit jaar vertrouwt u als ouder/verzorger (wederom) uw kind toe aan onze school. De school is er veel aan gelegen om datgene te doen wat nodig is voor elke leerling. Daarbij hebben niet alleen onze leerlingen en collega’s een rol, ook u als ouder/verzorger bent een onmisbare schakel in dit proces. Het Zwin College hecht dan ook veel waarde aan een laagdrempelige samenwerking met u. 

In onze schoolgids kunt u lezen hoe wij ons onderwijs hebben ingericht en hoe we leerlingen begeleiden op weg naar een diploma. Leidend zijn daarbij onze kernwaarden: Thuis (voelen) Talent (ontwikkeling) en Toekomst.