Aanmelden

Inschrijven voor het Zwin College | brugklas

Medio maart 2024 krijgt de leerling van de basisschool het schooladvies voor de geschiktste opleiding. Tussen 25 maart en 31 maart melden leerlingen zich, met hun definitieve advies, digitaal aan op het Zwin College via deze link.  

Overdracht

Gaat een kind van de basisschool over naar het voortgezet onderwijs dan is een goede overdracht zeer belangrijk. Dat gebeurt tijdens een overdrachtsgesprek en door het overdragen van het leerlingdossier. 

Het OPP is hiervan een onderdeel en geeft onze zorgcoördinator en mentor een duidelijk beeld van de leerling die in zijn of haar klas komt. Het beschrijft de inhoud en het verloop van de basisschoolperiode en de invloed die leerkrachten en ouders gehad hebben op de ontwikkeling van de leerling.

Eens uitgebreider doorpraten over jouw schoolkeuze kan altijd. Maak dan een persoonlijke afspraak met ons via info@zwincollege.nl.

Wat is nodig om de inschrijving van uw kind compleet te maken?

  • Het digitale OPP van de basisschool
  • Het advies van de basisschool

Inschrijven voor het Zwin College | tweede klas en hoger

Nieuwe leerlingen voor de leerjaren 2 en hoger melden zich aan met een aanmeldingsformulier. Hiervoor gebruikt u het formulier dat als bijlage hieronder staat. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt u met uw zoon of dochter uitgenodigd voor een aanmeldingsgesprek op het Zwin College.