Rots & Water

Rots en Water leert je omgaan met anderen en laat je nadenken over eigen gedrag.

  • Viel je cijfer tegen, ondanks het vele leren?
  • Stel jij vragen aan je docent in de klas of denk je dat het een domme vraag is?
  • Hoe gespannen of chagrijnig kun jij soms zijn voor een proefwerk of presentatie?
  • Hoe zelfverzekerd loop jij door de gangen naar je kluisje, waar iemand in de weg staat?
  • Kom jij op voor jezelf of anderen als dat nodig is?
  • Groepsdruk en zelfredzaamheid, hoe sterk sta jij?

Door de Rots & Watertraining kom je ‘stevig in je schoenen te staan’ en ‘beter in je vel te zitten’
Meer informatie: vvd@zwincollege.nl Dominique van de Vijver, gecertificeerd trainer (www.rotsenwater.nl)

                                                                                                                       Afbeeldingsresultaat voor rots en water training

Rots & Water

Rots&Water is een training gericht op weerbaarheid en sociale competenties; het leren omgaan met elkaar, op een manier dat je je daar prettig bij voelt. 
Er wordt geoefend hoe je je onafhankelijk opstelt en eigen keuzes maakt (Rots) in relatie tot het omgaan met anderen (Water).  
Afhankelijk van de situatie wordt er dan voor een Rots- óf een Waterhouding gekozen. 

Het programma bedient zich van veel leuke fysieke oefeningen en ter ondersteuning korte groepsgesprekjes.

De bouwstenen van Rots en Water zijn: zelfbeheersing, zelfvertrouwen, zelfreflectie, in combinatie met de thema’s: veiligheid, assertiviteit, communicatie.  
Zo komen leerlingen dichter bij het antwoord: Rara, wie ben ik? Wat wil ik? En hoe zijn de anderen?

Groepstraining wordt verzorgd door personeel van het Zwin College die daarvoor een opleiding hebben gevolgd.

Medebepalend voor deelname in de brugklas is het resultaat van de afgenomen schoolvragenlijst, die behalve de mate van leermotivatie, ook de mate van doorzettingsvermogen toetst en hoe zich dat verhoudt tot het zelfvertrouwen en de weerbaarheid.

Daarnaast worden gegevens van de basisschool en observaties door de mentor meegenomen in de beslissing, wie aan deze kosteloze training mag deelnemen. Deelname is op basis van vrijwilligheid. In november starten de acht lessen.

Bij veel aanmeldingen wordt een tweede groep gestart na de voorjaarsvakantie. Op volgorde van aanmelden zit iemand dan in de eerste of tweede groep. Voor meer informatie: vvd@zwincollege.nl