Rots & Water

Rots & Water-Kernkrachttraining

In de Rots en Water-training ga je op zoek naar je eigen kernkracht, je eigen identiteit.
Door speelse oefeningen en groepsgesprekjes leer je omgaan met schoolse situaties zoals:

  • Opkomen voor jezelf of anderen
  • Groepssfeer
  • Je draai in de klas vinden
  • Je mening geven
  • Spanning bij proefwerk of presentatie
  • Dontact en emoties
  • Plagen of pesten, waar liggen de grenzen

Met een rotshouding is iemand gefocust op wat belangrijk wordt gevonden en komt daarbij op voor zichzelf en deze belangen.
Met een waterhouding is iemand groepsgericht met veel aandacht voor inlevingsvermogen en samen op zoek naar oplossingen.
Iedereen heeft Rots-en Water-eigenschappen in zich. Tijdens de training wordt geleerd in welke situaties deze verhoudingsgewijs het beste kunnen worden toepast, hoe dat leidt tot zelfbeheersing, ontspanning en zelfvertrouwen, kortom tot het resultaat van de eigen kernkracht.

Voor deelname is in de brugklas medebepalend het resultaat van de schoolvragenlijst (LMT), die behalve de mate van leermotivatie, ook het doorzettingsvermogen toetst en hoe zich dat verhoudt tot het zelfvertrouwen en de weerbaarheid. Daarnaast worden gegevens van de basisschool en observaties door de mentor meegenomen in de beslissing wie aan deze kosteloze training mag deelnemen. Deelname is in overleg met de mentor en op basis van vrijwilligheid.

Meer informatie: Dominique van de Vijver, gecertificeerd Rots & Watertrainer vvd@zwincollege.nl

 

                                                                                                                       Afbeeldingsresultaat voor rots en water training