Bevorderingsnormen Tweede fase (HAVO van klas 4 naar klas 5, VWO van klas 4 naar klas 5, van klas 5 naar klas 6)

Deze leerlingen ontvangen een PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting), waarin nauwkeurig alle te beheersen stof wordt beschreven en daarbij de periode waarin dit gaat worden getoetst. Dit is ook terug te vinden op de website van school bij het kopje Documenten.

Bevorderen:

Een leerling is bevorderd 

  • als alle eindcijfers (eindcijfers zijn altijd afgeronde gehele getallen) een 6 of meer bedragen; OF
  • als voor 1 vak het eindcijfer een 5 is en alle andere eindcijfers een 6 of meer bedragen; OF
  • als voor 1 vak het eindcijfer een 4 is en de overige eindcijfers een 6 of hoger zijn en als het        gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of meer bedraagt; OF
  • als voor 2 vakken de eindcijfers 4 en 5 of 2 x 5 zijn en de overige eindcijfers een 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of meer bedraagt; EN als er voor één van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde als eindcijfer 5 of meer is behaald en voor de andere twee genoemde vakken eindcijfer 6 of meer is behaald. 

Voorts gelden de volgende bepalingen:

  • De praktische opdrachten tellen voor de bevordering mee als schoolexamencijfer.
  • De handelingsdelen moeten naar behoren zijn afgerond.
  • Voor het vak lo moet een voldoende of goed zijn behaald.

Als aan één of meer van bovenstaande drie bepalingen niet wordt voldaan is bevorderen niet mogelijk.

  • Met betrekking tot het combinatiecijfer geldt het volgende:

voor h4->h5, v4->v5 en v5->v6:

Het combinatiecijfer (CC) bestaat uit de vakken maatschappijleer en ckv. Dit cijfer telt als één vak mee in de bevorderingsnorm. Dit CC is het gemiddelde van de afgeronde cijfers van de afzonderlijke vakken, waarbij deze afgeronde cijfers minimaal een 4 moeten zijn.

 

Bespreekgevallen:

Een leerling die precies één punt tekort komt om bevorderd te kunnen worden is een bespreekgeval.

Afwijzen:

Een leerling die niet bevorderd is en ook geen bespreekgeval is, wordt afgewezen.