Financiën

Tussen de school, de ouderraad en de medezeggenschapsraad is uitgebreid overleg geweest over de ouderbijdrage. In dit overleg is de wet- en regelgeving met betrekking tot schoolkosten leidraad geweest.

Er zijn drie soorten schoolkosten. U ziet ze in het plaatje hieronder, met daarbij voorbeelden.

Het Zwin College houdt zich aan de wet.

Dat betekent dat:

 1. Kosten voor lesmaterialen voor de school zijn;
 2. Kosten voor overige materialen en gereedschappen voor de ouders zijn;
 3. Overige kosten een vrijwillig karakter hebben, of de keuze voor een programma met kosten vrijwillig is;
 4. We daar waar nodig kosteloze alternatieven bieden.

 

Categorie I

Lesmateralen

Categorie II

Materialen en gereedschappen

Categorie III

Overige kosten

 • Leerboeken
 • Werkboeken
 • Tabellenboeken (BINAS)
 • Examentrainingen en examenbundels
 • Eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s
 • Gelicentieerd digitaal lesmateriaal
 • Atlas
 • Woordenboek
 • Agenda
 • Rekenmachine
 • Schrift, multomap, pennen en dergelijke
 • Gereedschap
 • Sportkleding
 • Excursies
 • Introductiekamp
 • Buitenlandreizen
 • Kerstviering
 • Laptop/tablet (elektronische informatiedrager)

Ons uitgangspunt voor de ouderbijdrage is:

 • Zo laag mogelijke bijdrage;
 • Zoveel mogelijk aan begin van het schooljaar bekend en geïnd.

De bedragen die voor het schooljaar 2020-2021 van kracht zijn, vindt u in de bijlage.