Financiën

Tussen de school, de ouderraad en de medezeggenschapsraad is uitgebreid overleg geweest over de ouderbijdrage. In dit overleg is de wet- en regelgeving met betrekking tot schoolkosten leidraad geweest.

Er zijn drie soorten schoolkosten. U ziet ze in het plaatje hieronder, met daarbij voorbeelden.

Het Zwin College houdt zich aan de wet.

Dat betekent dat:

 1. Kosten voor lesmaterialen voor de school zijn;
 2. Kosten voor overige materialen en gereedschappen voor de ouders zijn;
 3. Overige kosten een vrijwillig karakter hebben, of de keuze voor een programma met kosten vrijwillig is;
 4. We daar waar nodig kosteloze alternatieven bieden.

 

Categorie I

Lesmateralen

Categorie II

Materialen en gereedschappen

Categorie III

Overige kosten

 • Leerboeken
 • Werkboeken
 • Tabellenboeken (BINAS)
 • Examentrainingen en examenbundels
 • Eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s
 • Gelicentieerd digitaal lesmateriaal
 • Atlas
 • Woordenboek
 • Agenda
 • Rekenmachine
 • Schrift, multomap, pennen en dergelijke
 • Gereedschap
 • Sportkleding
 • Excursies
 • Introductiekamp
 • Buitenlandreizen
 • Kerstviering
 • Laptop/tablet (elektronische informatiedrager)

Ons uitgangspunt voor de ouderbijdrage is:

 • Zo laag mogelijke bijdrage;
 • Zoveel mogelijk aan begin van het schooljaar bekend en geïnd.

De volgende bedragen zijn vastgelegd voor het schooljaar 2019/2020:

  6,- 

  Schoolongevallen en schoolreisverzekering voor leerlingen 

  12,- 

  Schoolpas en cultuurkaart 

  11,- 

  Kluisje: opslagmogelijkheid voor rekenmachine, gsm, boeken, kleding  

  10,- 

  Gebruik schoolbibliotheek, gebruik schoolmediatheek,   

  Voorzieningen die een school niet verplicht is te hebben, te bemensen en te onderhouden. Bouw en inrichting van de mediatheek zijn uit eigen middelen bekostigd. N.B.: in de schoolbibliotheek kunnen niet-verplichte boeken worden geleend. Deze kunnen ook in Openbare bibliotheken worden geleend.  

  5,- 

  Introductieactiviteiten/projecten in diverse leerjaren 

  9,- 

  Atlassen, woordenboeken en andere naslagwerken op school 

  5,- 

  Fotojaarboek: voor eindexamenkandidaten   

  De leerlingen sparen voor dit boek, dat bij de diploma- uitreiking wordt overhandigd.  

  15,- 

  Organisatie en voorbereidingen dagexcursies 

  De school bekostigt daarmee de werktijd die is gemoeid met voorbereidingen.   

  9,- 

  Voorzieningen aula  

  Bijdrage in de bekostiging van personeel en de aanschaf  en onderhoud van de benodigde apparatuur.  

  6,- 

  Voorzieningen aula in verband met activiteiten leerlingen 

  Diverse leerlingenteams organiseren activiteiten. Daarvoor moet regelmatig apparatuur worden gekocht en onderhouden.  

  11,- 

  Bijdrage ICT:  
  Waaronder extra licenties software, oefenexamens, studie- en loopbaanoriëntatie, computerwerkplekken voor leerlingen met print en kopieervoorzieningen, prints van digitaal als extra service naar leerlingen en Wifi.  

   

  99,- euro   

  Totaal 

  22,- euro 

  pakketkorting van 22,- euro bij afname van het totaalpakket (Bij betaling voor 14 oktober 2019) 

  77,- euro 

  Totaalpakket 

  N.B.: na de besluitvorming in de MR en destijds met de Ouderraad is het bedrag van het totaalpakket vastgesteld op 77,- euro. 
  Via de webshop van ’t Zwin College kunt u de vrijwillige ouderbijdrage overmaken op onze rekening.