Brugklas

Fijn dat je voor het Zwin College hebt gekozen! We hopen dat je er zin in hebt om te starten bij ons op school. Wij zullen in elk geval ons best doen om er een goed schooljaar van te maken. 

Alle nieuwe brugklassers zijn door de toelatingscommissie op basis van het schooladvies van de basisschool ingedeeld in één van de heterogene brugklassen. We kennen de volgende brugklassen:

• vmbo b/k
• vmbo tl/havo
• havo/vwo

In de tweede klas stroomt een leerling door naar de best passende opleiding.
                                                                                                                                 

Het Zwin College kent de volgende afdelingen:

  1. het 4-jarige vmbo: na de brugklas nog 3 jaren.
  • Basisberoepsgerichte leerweg
  • Kaderberoepsgerichte leerweg
  • Theoretische leerweg

Binnen alle leerwegen van het vmbo is leerwegondersteuning (lwoo) mogelijk.

Na de onderbouw van 2 jaar kiezen de leerlingen van het vmbo basis/kader  een profiel (techniek of dienstverlening & producten). Leerlingen die techniek kiezen, kiezen voor de vakmanschapsroute. De leerlingen van de theoretische leerweg kiezen aan het einde van het 3e leerjaar een sector en een daarbij horend vakkenpakket.

  1. de 5-jarige havo: na de brugklas nog 4 jaren.

Na de onderbouw van 3 jaar kiezen de leerlingen een profiel (economie en maatschappij, cultuur en maatschappij, natuur en techniek, natuur en gezondheid)

  1. het 6-jarige vwo: na de brugklas nog 5 jaren.
  • Gymnasium: vwo met Latijn en/of Grieks
  • Atheneum

Na de onderbouw van 3 jaar kiezen de leerlingen een profiel (cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid, natuur en techniek). Na bevordering naar klas 2 vwo kan door de leerlingen het vak La­tijn/Grieks gevolgd worden mits aan de norm hiervoor is voldaan. Als voorbereiding op dit vak krijgen de leerlingen, die op basis van het 2e rapport in de brugklas in aanmerking komen voor deze bevordering, in het laatste trimester  Latijn/Grieks als extra vak.