Scholierenvervoer

Beste ouder, verzorger,

Connexxion heeft voor busreizen binnen Zeeland een reisproduct  met de naam Zeeland Voordeel. Met Zeeland Voordeel vervallen alle sterabonnementen met uitzondering van het N(et) abonnement. Deze is nog via Connexxion beschikbaar.

Zeeland Voordeel gaat uit van de daadwerkelijk gereden kilometers met Connexxionvervoer. Kilometers worden vierwekelijks1 achteraf gefactureerd. Hoe meer gereden kilometers binnen Zeeland met Connexxion, hoe hoger de vierwekelijkse korting zal zijn. Wordt er niet gereisd? Dan zijn er ook geen kosten.

Per vier weken is een maximumbedrag vastgesteld. Voor scholieren is dit € 126,00, overige reizigers betalen niet meer dan € 140,00 per vier weken. Deze bedragen gelden voor het kalenderjaar 2023.

De facturering van de gereden kilometers gaat via Connexxion op basis van de ingangsdatum van Zeeland Voordeel (zie voetnoot). Gedurende vier weken bouwt de reiziger korting op; hoe meer gereden kilometers, hoe hoger de korting zal zijn. Bij de nieuwe periode van vier weken staat de korting weer op 0 en verloopt het opbouwen weer opnieuw. Kortingen kunnen niet worden meegenomen naar een volgende periode. De daadwerkelijk gereden kilometers in een (1) periode zijn bepalend voor de hoogte van de korting.

Om gebruik te maken van Zeeland Voordeel is een persoonlijke OV-chipkaart nodig en een eenmalige borgbetaling van € 50,00 per kaart. Deze borg wordt met de eerste facturering verrekend.

Zeeland Voordeel is geldig in heel Nederland en geldt voor bus, tram, metro en trein. Let op: voor overtochten met de Fast Ferry Breskens-Vlissingen geldt Zeeland Voordeel niet.

Binnen Zeeland is de Stichting Scholierenvervoer Zeeland actief om het openbaar vervoer van scholieren te behartigen. De aangesloten scholen hebben een vervoerscoördinator als contactpersoon voor ouders/verzorgers.
Voor het Zwin College is dit mevrouw  M. Cijsouw (mci@zwincollege.nl). U kunt de vervoerscoördinator van uw eigen school inschakelen met vragen over Zeeland Voordeel maar ook over problemen met het openbaar vervoer zoals bussen die te vroeg vertrekken of te laat aankomen, te volle bussen of onveilige haltes. Vragen over de financiële zaken kunt u neerleggen bij Connexxion.

 

In de bijlage treft u een bewaardocument aan. Het is aan te raden deze informatie te bewaren voor toekomstig gebruik. U vindt hierin verdere gegevens die van belang zijn.1 Het abonnement kan elke dag van de maand ingaan. Deze datum is bepalend voor de factuurdatum. Voorbeeld: ingangsdatum is 15 mei dan zullen de facturen elke 15e van de volgende maanden binnenkomen. Houdt hier rekening mee indien u meerdere Zeeland Voordeelkaarten aanschaft.Klik hier voor meer informatie.