Nieuws

Herstart onderwijs 2 juni 2020

Als bijlage is het Protocol Veilig en gezond naar school toegevoegd. Hierin staan de maatregelen, afspraken en verantwoordelijkheden beschreven.

2 jun, 2020 lees meer
Vacature raad van toezicht

In verband met het aftreden van een van de leden is de raad van toezicht (RvT) van St. Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen op zoek naar een nieuwe collega.

25 mei, 2020 lees meer
Vacatures nieuw schooljaar

Op het Reynaertcollege, Lodewijk College en Zwin College zijn voor het komende schooljaar de nodige vacatures!

14 mei, 2020 lees meer