Mini Roparun

Mini Roparun

Op vrijdag 13 mei hebben alle leerlingen van de brugklas de Mini Roparun gelopen.

Wat een geluk hebben ze gehad met het mooie weer! Alle teams hebben hun best gedaan om met elkaar de route uit te lopen. Wij als sectie LO zijn dan ook erg trots op de leerlingen dat ze met elkaar zo'n mooie prestatie hebben weten neer te zetten. 

De leerlingen hebben ook hun best gedaan om geld in te zamelen voor het goede doel. Het Zwin College heeft in totaal een bedrag van maar liefst € 2044,59 weten op te halen!

Een prachtig bedrag dat we gaan overmaken aan de stichting Roparun, zij zorgen er vervolgens voor dat het geld op de juiste plek komt.

Een speciale vermelding voor 2 leerlingen die het meeste geld hebben opgehaald; Jasmijn uit 1A en Marthe uit 1E, super goed gedaan meiden!

We bedanken alle ouders en docenten die hebben geholpen deze dag.