Jongerenwebsite Vraaghetdepolitie.nl wordt per 1 maart 2024 opgenomen op www.politie.nl

Uit onderzoek blijkt dat jongeren informatie en contact niet meer zoeken op een website. Hiervoor gebruiken zij sociale media of een zoekmachine. Daarnaast kost het veel tijd en geld om twee websites actueel en technisch in orde te houden.
Daarom is besloten om Jongerenwebsite Vraaghetdepolitie.nl per 1 maart 2024 op te nemen op www.politie.nl. De jongerenwebsite zelf gaat daarna offline.

 

Alle informatie verhuist naar politie.nl
De informatie gaat niet verloren; alles is inmiddels overgezet naar politie.nl. Eén organisatie, één website. Voor zover mogelijk is alles gelinkt aan bestaande onderwerppagina’s, en alles is vindbaar via de zoekfunctie. Voor de resterende onderwerpen is op politie.nl een nieuwe onderwerppagina gemaakt: Vraaghetdepolitie. Hier is bijvoorbeeld informatie voor spreekbeurten en werkstukken te vinden.

Chat om beveiligingsredenen stopgezet
Het was vanaf het begin de bedoeling dat ook de wekelijkse jongerenchat mee zou verhuizen naar politie.nl. Helaas is eind 2023 geconstateerd dat de software die gebruikt wordt voor de chat niet meer voldoet aan de veiligheidseisen die de politie daar anno 2024 aan stelt. Het is niet gelukt om dat te herstellen. Daarom is de chat begin februari offline gehaald. We betreuren deze ontwikkeling en zoeken hard naar alternatieven voor deze waardevolle chat. Jongeren worden uitgenodigd om intussen hun vragen te stellen in een DM aan het Instagramaccount @Vraaghetdepolitie of via de algemene chat Wout op politie.nl.

Meer content en contact op social media
De sterke merknaam Vraaghetdepolitie blijft dus bestaan. Ook op social media. Vorig jaar is het jongerenaccount op Instagram, @Vraaghetdepolitie, officieel opgenomen in de landelijke kanaalstrategie van de politie.

Het is voor de politie ontzettend belangrijk om contact te houden met de jeugd. Daarom zijn ze erg dankbaar voor de inzet van de jeugdagenten en wijkagenten. Maar ook online zullen ze het contact op blijven zoeken. Zo wordt hopelijk de drempel verder verlaagd.

Nog een vraag over deze verhuizing of het stopzetten van de chat? Stel ‘m via de mail aan platform-redactie-vraaghetdepolitie@politie.nl. Vragen worden zo snel mogelijk beantwoord.