Jaarlijks leerlingen tevredenheidsonderzoek (LTO) tussen 26/2 en 15/3

Tussen 26/2 en 15/3 zullen de leerlingen door hun mentor worden uitgenodigd om het  jaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder leerlingen in te vullen. De school organiseert dit onderzoek om meer zicht te krijgen op hoe leerlingen denken en voelen over de school. De vragen gaan over veiligheid, lessen, docenten, sfeer, begeleiding en aangeboden mogelijkheden voor maatwerk. Hoe meer feedback de school krijgt, hoe meer kans er is om bij te sturen en het goed/beter te doen.

De vragenlijst is anoniem en duurt ongeveer 10 minuten. Voor meer informatie over de welzijnsenquête kunt u terecht bij de mentor van uw zoon of dochter. 

Directie en teamleiders Zwin College