Wisseling boekloze brugklasdag

Zoals al eerder aangekondigd zijn we na de herfstvakantie gestart met 1 boekloze dag per week voor onze brugklasleerlingen. Na elke vakantie wisselen we van dag. Vanaf deze week tot aan de meivakantie is de donderdag de boekloze dag voor de brugklasleerlingen. De dagen staan ook aangegeven in de jaarkalender op de website.