Boekloze dag, pilot gestart in de brugklas

Als onze leerlingen van school gaan willen wij ook dat ze gewend zijn aan het gebruiken van een device en de digitale leermethodes. ICT-vaardigheden en digitaal werken zijn in onze maatschappij niet meer weg te denken. Ook in het onderwijs op het Zwin College worden deze competenties van de leerlingen verwacht. Doordat wij onze leerlingen hiermee vroeg laten kennismaken, zullen zij straks in het vervolgonderwijs digitaal goed onderlegd zijn om succesvol in en door te stromen.

Digitale geletterdheid (computational thinking, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid) zijn vaardigheden die wij allemaal nodig hebben. Aan ons de taak om hier een start mee te maken op het Zwin College. Op het Zwin College hanteren we de combinatie van boeken en digitale lesstof, zo kunnen we differentiëren in lesstof en niveau.

Door de invoering van BYOD (Bring Your Own Device) hebben de leerlingen altijd en overal de beschikking over (aanvullend) digitaal leermateriaal en kunnen zij allerlei bronnen op internet snel vinden. De lesstof wordt op deze wijze uitgebreid met visuele (animaties, filmclips) en auditieve onderdelen. Docenten kunnen leerlingen meer op maat bedienen. Niet iedereen hoeft alles tegelijk in hetzelfde tempo te doen. Deze extra mogelijkheden in combinatie met boeken zorgt voor veel variatie en dat vinden leerlingen en docenten prettig.

I.v.m. het stimuleren van het gebruik van een device in de klas en ook het verlichten van de tas voor onze brugklasleerlingen, zijn we na de herfstvakantie gestart met 1 boekloze dag per week voor onze brugklasleerlingen.