Organisatie

Alles over de organisatie
in en op het
Zwin College.

Opleidingen

De opleidingen van het
Zwin College.
 

Documenten

Brieven en documenten
voor ouders en
leerlingen.


Schoolvakanties

Schooljaar 2016/2017

Voorjaarsvakantie
27 februari t/m 3 maart 2017
Goede vrijdag/2e Paasdag
14 en 17 april 2017
Meivakantie
24 april t/m 5 mei 2017
Hemelvaartsdag
25 en 26 mei 2017
2e Pinksterdag
5 juni 2017
Zomervakantie
17 juli t/m 25 augustus 2017

Schooljaar 2017/2018

Herfstvakantie
23 t/m 27 oktrober 2017
LET OP! De herfstvakantie wijkt af van andere scholen in Zeeland en is alleen van toepassing op de scholen in Zeeuws Vlaanderen!

Voorlichting oud-leerlingen over toekomstmogelijkheden in de landbouw

Afgelopen vrijdagmiddag gaven oud-leerlingen Bert de Bruijckere, Martijn Scheppers, Nico Riemens en Hans Moggré voorlichting aan negen geïnteresseerde havoleerlingen over de mogelijkheden van hooggekwalificeerd werk in de landbouw voor de komende jaren. De zeer informatieve middag leverde slechts één conclusie: Grote vraag naar arbeidskrachten met hogere opleiding voor de agrarische en technische sector!


Druk bezochte en interessante lezingen in kader profielwerkstuk

De verwachtingen werden overtroffen met een kleine zeventig belangstellenden voor de lezingen, georganiseerd door twee leerlingen uit vwo 6, Axel van ’t Westeinde & Hovik Hovhannisyan, in het kader van het profielwerkstuk, afgelopen zaterdagavond.

Hoogleraar Jos de Mul, Tweede kamerlid Joyce Vermue en schrijver Erwin Witteveen wisten de bezoekers te boeien met hun interessante en vermakelijke spreekbeurten met als thema toekomstige ontwikkelingen en innovatief denken.


OPEN DAG EN OPEN AVOND 26 JANUARI 2017

Op donderdag 26 januari was onze Open Dag en Open Avond op het Zwin College. Zo'n 200 groep-acht-leerlingen kwamen langs met hun meesters en juffen om proeflesjes te volgen op onze school. Daarbij kregen we enthousiaste hulp van onze leerlingen.

's Avonds kwamen bijna 400 ouders/verzorgers een kijkje nemen in onze school. Ze werden in kleine groepjes rondgeleid waarbij telkens een docent en een leerling samen gidsten waardoor informatie van twee kanten belicht werd. De diverse afdelingen werden bezocht alwaar specifieke informatie werd gegeven en/of er werd door leerlingen gedemonstreerd wat zij in de praktijklokalen zoal doen.

Er was ook veel belangstelling voor de nieuwe vakmanschapsroute die nu naadloos op het MBO aansluit. Nieuw dit jaar was de voorlichting over de Havo/Vwo-afdeling, hiervoor was enorm veel belangstelling. Al met al hing een gezellige sfeer in de school, velen kennen elkaar, of hebben vroeger zelf als leerling in het gebouw les gehad van docenten die zij nu zelf in hun ouderrol ontmoeten.

We willen alle groep-acht-leerlingen en hun meesters en juffen bedanken voor hun komst. Ook alle ouders/verzorgers en andere belangstellenden: Bedankt voor uw komst.

Als laatste nog speciale dank aan alle leerlingen van onze school die geholpen hebben deze dag. Mede dankzij jullie was het een succes!

Meer foto's zijn te vinden op onze Facebook-pagina .