BOEKEN

- In het Contactblad van december 2013 is een artikel gepubliceerd waarin onder andere de Nederlands Hervormde kerk te IJzendijke ter sprake kwam . In het kader van het 400-jarig bestaan van deze kerk in 2014 is er een boek gepubliceerd . De titel van dit boek is: “Een Mauritskerk: IJzendijke 1614-2014” . De auteur is J .W .P . Prins . Prijs: € 24,50 . -
- In het zomernummer 2015 is een artikel gepubliceerd over Adriaen Coorte, de wereldberoemde, in IJzendijke geboren, 17e-eeuwse kunstschilder . Over hem verscheen het boek: “Adriaen Coorte uit IJzendijke . Een eenzame stillevenschilder” . Auteurs: Ton de Jong en Huib J . Plankeel . Prijs: € 14,90 .

Beide boeken zijn verkrijgbaar in museum “Het Bolwerk” te IJzendijke .

ADRESWIJZIGING
Uw adreswijziging kunt u doorgeven aan: Leo Pielaet, secretaris E-mail: leopielaet@zeelandnet .nl Telefoon: 0117 402131

Contactinformatie:

Reünistenvereniging Zwin College
p/a dhr. L. Pielaet
Dorpstraat 36
4507BK Schoondijke

+31(0) 117 402 131
leopielaet@zeelandnet.nl

 

Zwin College Logo

(C)2015 Zwin College Oostburg