Rectificatie Contactblad

In het laatst uitgebrachte contactblad zijn in de agenda helaas twee activiteiten met een foutieve datum vermeld.

Hieronder de juiste data:

29 januari 2018 Algemene ledenvergadering (was 26 februari)
Klik hier voor de agenda van de ALV, 29 januari a.s.

De leden die interesse hebben in de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering en/of het financieel overzicht over 2017, kunnen deze per mail opvragen bij de secretaris leopielaet@zeelandnet.nl.

De vergadering in mei wordt gehouden op maandag 14 mei i.p.v. dinsdag 15 mei.

Voorwoord

De Reünistenvereniging Zwin College is opgericht op 18 mei 1968 en is bedoeld voor alle leerlingen die ooit in West-Zeeuws-Vlaanderen voortgezet onderwijs hebben gevolgd. Deze scholen hebben in de loop van de tijd diverse namen gehad: huishoudschool, ambachtsschool, technische school, Rijks H.B.S., KWL, St. Eloy, ULO, Christelijke UlO, Lagere Landbouwschool, Middelbare Landbouwschool, Landbouwpraktijkschool. Al deze voormalige scholen zijn in de loop der jaren samengevloeid in het huidige Zwin College: vandaar de naam: Reünistenvereniging Zwin College.

Het doel van onze vereniging is: het bevorderen en in stand houden van het contact tussen oud-leerlingen, leraren en oud-leraren van de voormalige scholen.

Onze Reünistenvereniging telt momenteel 7 afdelingscommissies, te weten:
• de commissie KWL
• de commissie Landbouwonderwijs
• de commissie Oostdijke
• de commissie St. Eloy
• de commissie ULO
• de commissie Christelijke ULO
• de commissie Zwin College.

Deze commissies organiseren regelmatig reünies, zowel voor grote groepen als voor kleinere groepen.
De Reünistenvereniging geeft twee keer per jaar een tijdschrift uit, het zogenaamde Contactblad. De Redactiecommissie zet zich hiervoor in. Dit Contactblad is in 2010 geheel vernieuwd.
De vereniging telt ongeveer 450 leden; de meesten wonend in West-Zeeuws-Vlaanderen - de overigen wonend door geheel Nederland en in het buitenland. Haar gelden ontvangt de vereniging uit de contributie van de leden en uit de bijdrage van sponsoren. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 4 leden.
Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door het Dagelijks Bestuur + de voorzitters van de diverse commissies.