Publicaties

U vindt hier de volgende documenten:

  • Schoolplan Zwin College 2019-2023 (wordt binnenkort geplaatst)
  • Onderwijsplan Zwin College
  • Protocol camerabeveiliging
  • Protocol Schorsing en verwijdering
  • Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen
  • Tevredenheidsonderzoek ouders-2019
  • Tevredenheidsonderzoek leerlingen-2019
  • Protocol Veilig en gezond naar school (Zwin College)
  • Veiligheidsplan VO Zeeuws Vlaanderen
  • Schoolplan Zwin College