CORONA

De minister heeft aangekondigd dat de nog bestaande maatregelen tegen corona komen te vervallen. Op school betekent dit dat het advies om 2 keer per week een zelftest af te nemen niet meer van toepassing is.

De basisregels tegen verspreiding van het virus blijven van toepassing:

  • Was vaak je handen;
  • Nies en hoest in je elleboog;
  • We blijven de gebouwen goed ventileren. Neem dus zo nodig een (extra) trui mee;
  • Blijf bij klachten thuis en neem een zelftest af of laat je testen bij de GGD.

De zelftesten blijven tot 1 juni verkrijgbaar op de bekende plek binnen school. We raden iedereen aan om nog één keer zelftesten op te halen, zodat je thuis kan testen bij klachten. Zijn die testen gebruikt, dan kan je als leerling tot 1 juni wekelijks nog maximaal 1 nieuwe test meenemen van school.

Mocht u als ouder/verzorger vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van bovenstaande informatie dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van de betreffende afdeling via info@zwincollege.nl.
Als leerling kun je natuurlijk ook altijd bij je mentor terecht.

Met vriendelijke groet,
Mirjam van Schoonhoven
Rector