Verzoek extra verlof

In sommige situaties is extra verlof mogelijk, deze mogelijkheden zijn wettelijk vastgesteld.

Mocht uw zoon/dochter voor verlof buiten de schoolvakanties in aanmerking komen kunt u hier tijdig een verzoek voor indienen bij de teamleiding.

U krijgt per e-mail te horen of het verlof al dan niet is toegekend.

Het verzoek voor extra verlof kunt u via onderstaand formulier indienen: