Plusklas / extra aanbod

Plusklas:
Voor leerlingen die meer in hun mars hebben, wordt er een extra uur gegeven waarin zij, vaak proefondervindelijk, met thema’s aan de slag gaan die in de reguliere lessen niet aan bod komen. Criteria voor deelname zijn een vwo-advies van de basisschool en/of een citoscore van 547 (IEP 93) of hoger.

Latijn/Grieks:
Leerlingen uit de HAVO/VWO brugklas  die op basis van het tweede rapport in aanmerking komen voor een bevordering naar VWO 2,  krijgen in de derde periode en aantal weken Latijn/Grieks. Aan het einde van de lessenserie vindt er een informatieavond plaats voor de betrokken ouders.

                                                                                                                                 

Extra wiskunde:
Leerlingen uit de VMBO T/HAVO brugklas die op basis van het tweede rapport in aanmerking komen voor een bevordering naar HAVO 2, krijgen gedurende de derde periode een aantal uren extra wiskunde om de aansluiting beter te laten verlopen.

Cambridge English:
Brugklasleerlingen kunnen na het eerste rapport en na overleg in aanmerking komen voor het vak Cambridge English. Tijdens de kennismakingsavond met de brugklasmentor zal er ook extra aandacht zijn voor informatie over Cambridge Engels. U ontvangt te zijner tijd hiervoor een uitnodiging.
                                                          Afbeeldingsresultaat voor cambridge english