Martijn Hoek nieuw in directie Zwin College

Martijn Hoek nieuw in directie Zwin College

Op 1 augustus 2021 start Martijn Hoek (43) als directeur van het Zwin College in Oostburg. Samen met rector Mirjam van Schoonhoven vormt hij vanaf die datum het directieteam van de school. Martijn vervult reeds vanaf 1 januari jl. de functie van directeur op interim basis.

Martijn Hoek was tot 1 januari jl. werkzaam als teamleider vmbo op het Zwin College. Daarvoor was hij werkzaam als docent Natuurkunde, Science, Elektrotechniek, NLT, OSB en Scheikunde.

Hoek: "Op het Zwin College gaan we ervoor om uitdagingen om te zetten in kansen. Met gepaste trots kijk ik terug hoe we samen met de medewerkers, leerlingen en ouders onderwijs in Coronatijd hebben vormgegeven. Ik heb heel veel zin om in mijn nieuwe functie ee nbijdrge te leveren aan het steeds beter maken van ons onderwijs, waarin we onze leerlingen uitdagen, kansen bieden en optimaal voorbereiden op hun toekomst".

Martijn is unaniem voorgedragen door de benoemingsadviescommissie en het college van bestuur heeft besloten deze voordracht te steunen. Ook de medezeggenschapsraad heeft positief geadviseerd omtrent de benoeming van Martijn als directeur.

Foto: Joost Kools