Herstart onderwijs 2 juni 2020

Als bijlage is het Protocol Veilig en gezond naar school toegevoegd. Hierin staan de maatregelen, afspraken en verantwoordelijkheden beschreven.