Vacature raad van toezicht

In verband met het aftreden van een van de leden is de raad van toezicht (RvT) van St. Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen op zoek naar een nieuwe collega.

Conform de Wet Medezeggenschap Scholen wordt een van de leden van de RvT benoemd op voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Dit is bij deze vacature het geval. Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat die naast de taak van algemeen toezichthouder affiniteit heeft met een of meer van de deskundigheidsgebieden juridische zaken, ICT en onderwijs. 
Het volledige profiel voor het beoogd lid van de raad van toezicht en informatie over de sollicitatieprocedure vindt u op http://www.vozeeuwsvlaanderen.nl/werken-bij/vacatures/.