Gastles reanimatie

Gastles reanimatie

In december kwamen mevr. Bikker –Poppe, dhr. Poppe en dhr. Geernaert (instructeurs bij het Rode Kruis)  een gastles geven over reanimatie.

De leerlingen gingen zelf aan de slag. Ze kregen de gelegenheid om op levensgrote poppen te oefenen. Ook de stabiele zijgligging en de Heimlichgreep kwamen aan bod.

De instructeurs waren erg tevreden over de groep. 
Indien zich een urgentiegeval voordoet kan elk van de deelnemers nu, helemaal volgens het reanimatieprotocol handelen en een reanimatie starten.
Alle 23 deelnemers kregen een reanimatiecertificaat.
 

Wanneer iemand plotseling neervalt door een hartinfarct zijn de eerste 6 minuten erg belangrijk. 
Er moeten snel een aantal stappen gezet worden, zoals;

·         controleren van het bewustzijn,

·         bellen naar 112 en

·         starten met de reanimatie, een AED, automatische externe defibrillator, waarvan we er ook één op school 
          bezitten wordt hierbij gebruikt.

600_ehbo_cursus_2.jpg