Presentatie 75 jaar bevrijding

Presentatie 75 jaar bevrijding

600_20190918_13_lichte_brigade_oirschot_1.jpg

Woensdag 18 september hebben de 3e jaars van het Zwin College een presentatie gekregen van leden van de 13 Lichte Brigade uit Oirschot.

75 jaar geleden is West-Zeeuws-Vlaanderen bevrijd door de Canadezen en dit is niet zonder slag of stoot gegaan. Op 19 en 20 oktober wordt dit officieel herdacht.

In de aanloop hier naar toe hebben de leerlingen over de acties die vooraf noodzakelijk waren en omvangrijker dan we dachten, een lezing gekregen met fotomateriaal uit die tijd. Vooral in Breskens en IJzendijke waren veel slachtoffers te betreuren en er was veel schade. Oude wapens en andere materialen uit die tijd, die beschikbaar waren gesteld door het Bevrijdingsmuseum, waren ook te zien.

Daarna over de rol die o.a. de  13 Lichte Brigade heeft gehad in Mali. Dit werd gepresenteerd door een oud-leerlinge. Deze missie is nu beëindigd, maar zij vertelde over haar werk als pelotonscommandant bij de geneeskundige troepen en illustreerde dit met een film over hetgeen buiten de compound gebeurde. Heel bijzonder, omdat je dit niet vaak ziet. 

5 Veteranen die in Bosnië, Afghanistan, Mali en in Litouwen hebben gezeten, verzorgden de voorlichting.

Waar 75 jaar geleden de Canadezen voor onze vrijheid hebben gestreden, zetten zij zich nu in om dit ook voor anderen te bereiken.

Materiaal dat nu gebruikt wordt; wapens, nachtkijkers en een voertuig (een Boxer, zie foto) dat bekeken en beklommen kon worden maakten het voor de leerlingen levendig.

Al met al een informatieve en leerzame dag.